Футуризъм

Четвъртък, 21 часа
Водещ: Антон Груев

До 10 години човечеството ще започне да добива ресурси и извън Земята

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, 28.09.2023 г.

09:30 | 29 септември 2023
Обновен: 18:11 | 29 септември 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Минното дело е сфера, която постоянно се развива и внедрява нови технологии, за да отговори на нарастващата нужда от суровини на човечеството. Секторът съчетава в себе си много науки, като физика, химия, геология и екология, а съвременните мини са изключително високотехнологични и много от дейностите в тях се извършват дистанционно. Миньорите на бъдещето ще трябва да развиват все по-разнообразние умения, но няма да бъдат заменени от машини. Това каза проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" в предаването „Футуризъм“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антон Груев

Светът има нужда от все повече ресурси и миннодобивният сектор е принуден да работи с руда с все по-малко съдържание на метал и това е сферата, където първо се внедряват някои нови технологии, каза той.  

Това, което преди 20 години е отпадък, сега е ценна суровина. Това, което е отпадък сега, след 20 години ще бъде ценна суровина.

Събеседникът посочи, че преди около 20 години съдържанието на метал, който е добиван в рудниците в България и по света е бил около 1%, а сега е 0,1%, но понякога резултатът от добива е дори по-добър. 

Професор Копрев обясни, че технологичният напредък в сектора е комбинация от процеси, като нови методи за проучване и откриване на суровини, по-ефикасни взривни вещества, които не отделят отровни газове по-щадящи химикали за извличане на метала от рудата. Различните машини, които се използват също са в пъти по-бързи, по-големи и по-производителни. 

Съдържанието на рудата, която се обработва е намаляло 10 пъти, а това е възможно само чрез иновативни технологии. Там е пресечната точка между физика и химия. Използват се химически вещества, които извличат до 99,999% от полезния компонент, което води до генериране на по-малко отпадъци, защото суровината се използва максимално.

Търсенето на полезни изкопаеми също се е променило много и през последните години използва най-съвременните методи на геофизиката, които вече са достъпни не само за сферата на нефта и газа, каза гостът. 

Той разказа, че тези методи са много бързи, и щадящи природата, защото вече не е нужно да се секат дървета или да се правят сондажи. 

Миннодобивната индустрия е една от тези с най-силна връзка между образованието и бизнеса, каза професор Копрев. Минно-геоложкият университет предлага стажове още от 1-ви курс, за да могат студентите да се ориентират кои са най-подходящите за тях професии и след завършване на образованието си да имат гарантирана високодоходна професия. 

Какво очаква да открие НАСА в пробите от астероида Бену, които успешно върна на Земята? Какво е бъдещето на добива на ресурси извън Земята, какви нови методи се използват за рекултивиране на терени след изчерпването на рудата в нея, как се развива дълбоководния добив на полезни изкопаеми и кои ще бъдат най-ценните ресурси на бъдещето?  

Гледайте целия разговор във видеото.

В предаването ще видите и отговора на въпроса защо външната атмосфера на Слънцето е близо 200 пъти по-топла от повърхността му, откритието на телескопа Джеймс Уеб, което доближава учените до отговор на въпроса дали солените океани на спътника на Юпитер Европа могат да поддържат живот, както и за първия случай на създадена паяжина от генетично модифицирани копринени буби. Произвежданият от тях материал е 6 пъти по-здрав от кевлара, използван в бронежителки и може да се използва за производство на екологични тъкани за дрехи и в още много други сфери. 

Всички гости на предаването "Футуризъм" може да гледате тук.