Made in Green

Понеделник, 21 часа
Водещ: Роселина Петкова

Повечето български предприятия не прилагат решения за зелена дигитализация

Станимира Иванова, координатор на проект GO GREEN , „Made in Green“,15.01.2024 г.

21:42 | 15 януари 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Голяма част от българските предприятия не познават и не прилагат решения за зелена дигитализация. Това е резултат от изследването, което проведохме. Около 1/3 от предприятията се характеризират с много ниска степен на зелена дигиталзиация, а близо 1/4 са с ниска. В същото време имаме 1/5 от предприятията, които са с много висока степен на дигиталзиация. Това разкри Станимира Иванова, координатор на проект GO GREEN в интервю на Милен Симеонов за предаването „Made in Green“ с водеща Роселина Петкова.

"С най висок дял от предприятията, които имат най-висока степен на зелена дигитализация се открои преработващата промишленост - 31%. На второ място се нарежда секторът на създаване и разпространение на информация и творчески продукти с дял от 25%, а на трето място - сектор "Транспорт, складиране и пощи" с дял от 21%."

Иванова изтъква, че Европа е изправена пред 2 важни предизвикателства - зеления и цифров преход. Между тях се намира т. нар. зелена дигитализация, свързана с въвеждането на цифрови технологии, които допринасят за постигането на въглеродна неутралност, т.е. не черпят повече енергия, отколкото спестяват.

"Тя е част от пътя към постигането на нулеви нетни емисии на парникови газове по-специално от сектора на цифровите технологии. Това е начин на функциониране на цифровите технологии, по който да черпят по-малко енергия, отколкото спестяват и във връзка с това всички ние следва да направим редица промени в своите цифрови навици, за да намалим въздействието си върху околната среда в тази област."

В ефира на предаването гостенката разказва и малко повече за новосъздадения барометър за зелена дигитализация. По нейни думи това е онлайн инструмент, даващ възможност на отделните компании да оценят степента на зелена дигитализация в тяхната дейност.

"Инструментът е разработен на базата на около 300 показателя и 6 индекса, които измерват интензитета на дигиталзиация, прилагането на зелени решения, интернационализация, развитие на човешки ресурси, иновационна дейност и други фактори на конкурентоспособност, широко застъпени в икономическата наука и практика."

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването „Made in Green“ може да намерите тук.