Made in Green

Понеделник, 21 часа
Водещ: Роселина Петкова

Зелен речник: Какво е "water footprint"?

Генади Кондарев, старши сътрудник за региона на Централна и Източна Европа към E3G, "Made in green", 18.12.2023 г.

21:55 | 18 декември 2023
Обновен: 08:04 | 20 декември 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

"Water footprint" (воден отпечатък) е измерването на цялото количество вода, основно се дефинира като сладка вода, която потребяваме като общество. Тази мярка може да бъде приложена с различен аспект, тоест от една страна, имаме глобалния отпечатък на използването на вода, от друга страна пък, това може да се сведе до даден регион, страна, организация, населено място или дори човек. Това каза Генади Кондарев, старши сътрудник за региона на Централна и Източна Европа към E3G в интервю на Милен Симеонов за рубриката "Зелен речник" на предаването "Made in green" с водеща Роселина Петкова.

"Има различни методологии за измерване и зависи от това, което се опитваме да остойностим. Като започнем от това, което черпим като количество вода от отделни водни тела, което се измерва в рамките на трафика вода с доста точни методи и технологии до крайното ни потребление, за което всички имаме поставени водомери. Разбира се има и по-теоретични моменти в използването на вода, когато не можем да сложим водомер на даден източник и тогава вече теоретично се прилагат други методи, за да може да бъде изчислен водният отпечатък."

Кондарев изтъква, че водата, и в частност сладката такава, е ограничен ресурс. И макар и да сме свикнали да гледаме на нея като на неизчерпаема, това далеч не е така. По думи на госта използването на вода има много различни аспекти - от това, което консумираме всеки ден като индивиди до ресурсите, които използваме в селското стопанство, в индустриите и т. н. Кондарев разказва, че сме ограничени от това с какъв воден ресурс разполагаме в даден регион и един от начините да повишим ефективността на водното потребление е като не я използваме линейно, а помислим как да я употребяваме каскадно и по начин, отговарящ на кръговата икономика. По думи на госта практиките, които могат да подпомогнат това са значително, започвайки от прилагането на мерки за намаляване загубите от използването на вода до такива за ефективната употреба на ресурса.

"България е страна, в която разполагаме със сносно количество водни ресурси на глава от населението, но всъщност не сме толкова богати, колкото сме свикнали да мислим. Има много практики, които не са оптимизирани по отношение на водния отпечатък на страната."

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването може да намерите тук.