Големите инвеститори поставиха взискателен климатичен план пред Big Oil

Новият стандарт ще бъде изпробван първоначално от водещи енергийни компании, включително BP, Shell, Eni, Repsol и TotalEnergies

10:37 | 15 септември 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Инвеститори, управляващи над 10 трилиона долара, публикуваха амбициозен план в сряда за енергийните компании, които се стремят да се справят с изменението на климата, включително рязко намаляване на емисиите на парникови газове и прекратяване на производството на нефт и газ.

Безпрецедентната инициатива - наречена Net Zero Standard for Oil and Gas - дава детайли за 10 необходими стандарта, които да помогнат на мениджърите да сравнят стратегиите на компаниите и да разберат дали те са съобразени с подкрепяните от ООН усилия за намаляване на глобалните въглеродни емисии до нетна нула до 2050 г., предаде "Ройтерс".

Нефтените и газови компании като BP и Royal Dutch Shell вече са публикували цели и стратегии, насочени към борбата с изменението на климата, но огромните разлики в обхвата, определенията и амбициите правят анализа и сравнението изключително трудни за инвеститорите.

В същото време натискът върху портфейлните мениджъри и банките нарасна, за да се гарантира, че инвестициите им ще се съчетаят с Парижкото споразумение от 2015 г. за ограничаване на глобалното затопляне до не повече от 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива.

Със следващия кръг от глобални преговори за климата, който ще се проведе през ноември в Шотландия, нараства опасението, че твърде много планове са без ясно поставени цели и е малко вероятно да предоставят материална помощ чрез намаляване на абсолютните емисии с темповете, необходими за ограничаване на глобалното затопляне.

„Трябва да имаме равни условия за разкриване на информация, защото не е възможно да се сравняват и контрастират в целия сектор“, каза Адам Матюс, който е ръководител на отговорните инвестиции в пенсионния съвет на Църквата на Англия и ръководи процеса за разработване на новата инициатива.

Други инвеститори, които да подкрепят плана, включват Amundi, най-големият мениджър на активи в Европа, заедно с британския Legal & General Investment Management, HSBC Global Asset Management и канадския инвеститор Caisse des Depots, който е подкрепян от държавата.

Като се има предвид, че индустрията за изкопаеми горива е отговорна за лъвския дял от глобалните емисии, групата инвеститори заяви, че въвежда минимален набор от стандарти, за да гарантира, че плановете на енергийните компании са „надеждни“.

Нулеви цели

Сред тях е изискването за постигане на нулеви емисии на въглеродни емисии до 2050 г., като по този начин се постигнат целите за намаляване на емисиите, като същевременно се приведат в съответствие капиталовите разходи и производствените планове с нетната нулева цел.

Стандартите също изискват ангажименти за разкриване и независимо проверяване на стратегиите.

Shell, италианската компания Eni и норвежката Equinor вече имат поставени цели да за нулеви емисии до 2050 г., което означава, че всички емисии, които произвеждат, ще бъдат компенсирани от технологии за улавяне на въглерод или други решения, като например залесяването.

Други компании, включително BP и TotalEnergies, се стремят до 2025 г. да намалят емисиите на част от своите операции до нетната нула.

Групата инвеститори зад новия план признава, че прекратяването на производството на нефт и газ „може да бъде много легитимна стратегия“, каза Матюс.

Въпреки че не е определен краен срок за компаниите да се придържат към стандартите, инвеститорите са готови да гласуват против плановете за преход и назначаването на определени директори, ако смятат, че бордовете на компаниите не правят достатъчно, каза Матюс.

Новият стандарт ще бъде изпробван първоначално от водещи енергийни компании, включително BP, Shell, Eni, Repsol и TotalEnergies преди по -широкото приемане от сектора, заяви групата инвеститори.

Планът е разработен от Групата на институционалните инвеститори по изменението на климата с подкрепата на Инициативата за преходен път и в консултация с Climate Action 100+, неправителствени организации със специфичен опит в сектора, както и самите петролни и газови компании.

Chevron утроява нисковъглеродните инвестиции, но избягва нетната нула

Chevron Corp обеща във вторник да утрои инвестициите си до 10 милиарда долара, за да намали своя отпечатък на въглеродни емисии до 2028 г., като същевременно заяви, че все още не е готов да се ангажира с целта за емисии до 2050 г.

Chevron заяви, че половината от разходите й ще отидат за ограничаване на емисиите от проекти за изкопаеми горива. Общо 3 млрд. долара ще бъдат приложени за улавяне и компенсиране на въглерода, 2 млрд. долара за намаляване на парниковите газове, 3 млрд. долара за възобновяеми горива и 2 млрд. долара за енергия от водород.

Chevron не е готов да се ангажира с нулеви цели. Главният изпълнителен директор Майкъл Уирт каза пред инвеститорите във вторник, че компанията не иска „да бъде в позиция, в която поставяме амбиции, които не вярваме, че са реалистични и постижими“.

Само малцинство от акционерите му понастоящем подкрепят стратегия, използвана от европейските петролни компании за инвестиране в по-малко печеливши слънчева и вятърна енергия, добави той.

"Управителният съвет се стреми да види как ще постигнете стратегия, която отговаря на нуждите на акционерите днес и очакванията на акционерите за в бъдеще?" каза изпълнителният директор. Директорите може да решат отново нулева цел по-късно тази година с доклада за климата на компанията, каза Уирт.

Chevron запази целта си да намали интензивността на парниковите газове с 35% до 2028 г. в сравнение с нивата от 2016 г. от добива си на нефт и газ.

Chevron има за цел да увеличи производството на водород до 150 000 тона годишно за снабдяване на промишлени, електроенергийни и тежкотоварни транспортни клиенти и да повиши улавянето и компенсирането на въглерода до 25 милиона тона годишно чрез съвместно разработване на регионални центрове.

Еколозите заявиха, че фокусът на Chevron е да компенсира емисиите от добива на нефт и газ, а не да намали добива на петрол.

„Новото съобщение на Chevron не представлява особено голяма стратегическа промяна“, каза Аксел Далман, асоцииран анализатор към изследователя по изменението на климата Carbon Tracker. „Основният елемент е, че те планират да харчат повече за "нисковъглеродни“ бизнес линии.“