Danske Bank е лидер в продажбите на ESG дълг в Скандинавския регион

Банката е извършила сделки за над 4 млрд. долара

09:00 | 4 януари 2021
Автор: Радостина Ивчева
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

В един от регионите, където най-интензивно се емитира на зелен дълг, Danske Bank пое явна преднина.

След като уреди продажби на устойчиви облигации за 4,3 млрд. долара за скандинавските кредитополучатели през 2020 г., повече от която и да е друга банка, Danske сега очаква първичният пазар да се разшири с 25% през следващите 12 месеца, което би било най-голямото разширение досега, предава Bloomberg.

„Ще видим повишени продажби на социални и устойчиви облигации от скандинавските страни,“ каза Ларс Мак Кий, ръководител на устойчиви облигации в Danske Bank.  По думите му също така ще видим повече финландски и норвежки корпорации, включително високодоходни такива, да излизат на пазара.

Мак Кий казва, че растежът ще бъде подпомогнат от някои сравнително нови видове чист дълг, като все по-популярните облигации, свързани с устойчивостта. За разлика от зелените облигации, приходите от такъв дълг не е необходимо да бъдат обвързани с конкретен проект, а са свързани с по-широки екологични, социални или управленски цели.

Банкерът от Danske също така казва, че има „огромен потенциал финансовите институции да окажат въздействие“ в области като зелените облигации.

Миналата година скандинавските кредитополучатели събраха общо 25,2 милиарда евро (30,9 милиарда долара) дълг, свързан с екологични и социални цели или проекти. Това беше най-високата записана сума и представляваше 25- процентово увеличение на емисиите през 2019 г., показват данни, събрани от Bloomberg.

Данните показват, че продажбите на дълг, деноминиран в шведски крони представляват около половината от общия брой емисии, а малко над една трета от общия обем на дълга е в евро. В световен мащаб шведската крона е третата по големина валута за продажби на зелен дълг със 7% дял от общия пазар, зад еврото и щатските долари.

По-нататъшно привличане за бъдещите емитенти тази година може да се осигури чрез въвеждането на нови стандарти за зелени облигации на Европейския съюз, които ще работят заедно със съществуващите принципи на зелените облигации на Международната асоциация на капиталовия пазар (ICMA).

Компаниите, които емитират своя дълг съгласно стандартите на ЕС, „ще имат  ценова полза, която е дори по-голяма, отколкото при нормалните зелени облигации“, каза Maк Кий.

„Търсенето на устойчиви инвестиции нараства и компаниите са наясно с това и искат да се възползват от него“, заявиха Повл Бак-Дженсън и Анти Саха от  Nordea Bank.