Секторите, които привличат повече рисково финансиране, са тези, които залагат на иновациите

Денислав Дичев, Павел Велков и Александър Терзийски за Фондовете за дялови и квази-дялови инвестиции с насоченост към компании в начален етап на развитие в подкаст "Фонд на фондовете: Мисия финансиране"

10:50 | 31 януари 2022
Обновен: 14:42 | 2 февруари 2022
Автор: Антон Груев
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Денислав Дичев, експерт „Финансови инструменти“ към Фонд на фондовете, Павел Велков, съдружник във Morningside Hill (Фонд за рисков капитал) и Александър Терзийски, партньор във Ню Вижън 3 (Фонд за ускоряване и начално финансиране 3) говорят за начина по който функционират Фондовете за дялови и квази-дялови инвестиции с насоченост към компании в начален етап на развитие в подкаст "Фонд на фондовете: Мисия финансиране" с водещ Живка Попатанасова.

Денислав Дичев, експерт „Финансови инструменти“ към Фонд на фондовете казва, че един от основните критерии за предоставяне на финансиране от фонда е компаниите да са базирани в България или да развиват дейността си тук. 

"Целта на финансирането е изграждане и растеж на устойчиви бизнеси с висок потенциал в развитието на високи технологии и иновации".

Той каза още, че публичният ресурс предоставен от Фонда на фондовете на Фонд за ускоряване и начално финансиране 3 е в размер на 51,6 млн. лева. На ниво фонд за ангажирани и 5,9 млн. лева частен ресурс, а размерът на инвестициите в индивидуален краен получател е до 2 млн. лева. 

Инвестиционният период на фонда приключва в края на 2023 година, а Фондът прогнозира, че ще успее да реализира инвестиции в над 50 компании. 

По отношение на Фонд за рисков капитал, Дичев отбеляза, че публичният ресурс предоставен от Фонда на Фондовете е в размер на 65,1 млн. лева. Частният ресурс на ниво фонд е в размер на 10,2 млн. лева, а размерът на инвестициите в индивидуален краен получател е между 1,5 и 6,8 млн. лева

До края на 2023 година Фонд за рисков капитал се очаква да подкрепи около 25 компании.

Дичев посочи, че публичният ресурс предоставен на Фондовете идва от Оперативна програма иновации и конкурентоспособност, като на ниво краен получател е предвидено да бъде привлечен и съществен частен ресурс, не по-малък от 30% от цялостния размер на инвестицията. 

Александър Терзийски, партньор в Ню Вижън 3 разказа, че основната насоченост на Фонда са технологични стартъпи в начален етап на развитие. Размерът на инвестицията е до 1 млн. евро, но Ню Вижън 3 използва ролята си на инвестиционен фонд и така привлича и допълнителен частен капитал. Това е начин да се осигури по-добро финансиране и по-добри възможности за развитие на компанията още в началната ѝ фаза.

Той каза, че фондът подкрепя технологични компании, но по-специално такива, които са съсредоточени към определени вертикали, като "финансови технологии, големи масиви от данни, изкуствен интелект и така наречените споделени икономики." Той каза, че дигитализацията, която наблюдаваме преди и след Covid ситуацията ще води света напред и ще генерира значителен растеж за компаниите.

Павел Велков, съдружник във Фонд за рисков капитал Morningside Hill каза, че фондът инвестира в 100% български компании, но не е секторно насочен и разглежда компании от всички сфери на икономиката. Той каза, че секторите, които привличат повече рисково финансиране и тези, които най-често привличат рундове финансиране и след това биват продавани, са такива, които имат някаква технология или иновация. 

В момента Фондът е инвестирал в 14 компании, като те са в сектора на технологиите, здравеопазването, търговията и едно от най-важните общи неща между тях е, че са базирани в България. 

Чуйте целия разговор в аудио файла