"Фонд на фондовете: Мисия финансиране": Антицикличният играч

Мартин Гиков, изп. директор и председател на Съвета на директорите към Фонд на фондовете, и Камен Славов, член на Съвета на директорите на Фонд на фондовете

09:20 | 7 декември 2021
Обновен: 13:47 | 7 декември 2021
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Основна роля на Фонда на фондовете е да се подпомагат по-слабите участници в икономиката на страната - той е насочен особено към стартиращи и иновативни компании, които имат нужда от подкрепа в ранния етап на своето развитие. Миксът от средства, на които могат да разчитат клиентите, са основно европейки пари по ОП, национално съфинансиране и различно по дял частно участие в зависимост от финансовия инструмент. Това разказаха пред Живка Попатанасова в подкаста "Фонд на фондовете: Мисия финансиране" Мартин Гиков, изп. директор и председател на Съвета на директорите към Фонд на фондовете, и Камен Славов, член на Съвета на директорите.

"Смятаме, че той е много важна част от икономическия живот на страната и ще става все по-важен", каза Мартин Гиков, изп. директор и председател на Съвета на директорите към Фонд на фондовете. "Инвестициите трябва да бъдат съобразени с европейските и национални политики и да се намесват където пазарните сили действат в посока крайните получатели да не получат необходимото финансиране."

Ние се явяваме един антицикличен играч, каза Гиков и даде за пример финансовите инструменти за подпомагане на бизнеса по време на кризата от коронавирус.

Фондът на фондовете е създаден като трансформатор на европейски средства и национално кофинансиране, за да може чрез избора на професионални финансови посредници тези средства да стигат по-възможно най-ефективния начин до крайните получатели.

"Дълговите ни инструменти са един пример за това как средствата стигат до клиентите ни чрез нашите посредници - търговските банки или професионалните фондове за дялово инвестиране."

Подкрепили сме около 1116 проекта, а договореният ресурс с управляващи партньори - министерства и програми на ЕС - възлиза на близо 1.1 млрд. лева, каза Гиков.

"Нашите мандати покриват области като развитие на малки и средни предприятия по линия на ОП "Иновации и конкурентоспособност", развитие на градската среда по линия на ОП "Региони в растеж", подпомагане на предприемачи в уязвими групи по линия на ОП "Управление на човешките ресурси", управление и развитие на екологична инфраструктура по линия на ОП "Околна среда", подпомагане на земеделски производители в ОП "Развитие на селските райони", разказа Камен Славов, член на Съвета на директорите на Фонда.

Фондът предоставя гаранции, финансиране със споделяне на риска и възможности за дяловото финансиране за проекти по тези програми. В момента на пазара има 20 отделни продукта в различните посредници, като крайните получатели - фирми, общини - получават финансиране на по-добри от пазарните условия, добави Славов. "Пример за това са по-ниски лихви по кредити, кредит с по-ниски изисквания за обезпечение."

Освен достъп до рисково финансиране, Фондът предоставя достъп до финансиране като цяло за сектори, които традиционно изпитват затруднения да получат финансиране от пазара по принцип, каза Славов.

Европейските средства, с които Фондът оперира, идват окомплектовани по различните ОП, като към тях са добавя и националното съфинансиране. 

Фондът прилага инвестиционната стратегии на мандатите по различните ОП. "Ние излизаме на пазара със съответните финансови инструменти като тези европейски и бюджетни средства допълнително се увеличават от средства от частни инвеститори", каза Славов. Подобен инструмент са дяловите инструменти, където публичният ресурс формира максимум 70% от крайните инвестиции в дадени фирми, а останалите 30% са от частни инвеститори. 

Фондът осигурява експертизата за различните финансови инструменти с техните различни сектори, а професионалните посредници са отговорни как се осъществяват инвестициите в крайните получатели.

"Фондът залага рамките на този процес, но не се намесва в него", уточни Славов. Фондът не се заминава с директни инвестиции, а се стреми да създаде най-добрите условия за най-добрите професионалисти в дадена област да може да инвестира възможно най-прозрачно и ефективно. 

Как се избират финансовите посредници и какви допълнителни роли изпълняват те, как се случва подборът на компаниите, които получават финансиране, каква е визията и целите на Фонда в бъдеще може да чуете в подкаста.