Иновативен фонд с висока доходност, без лихвен риск

Десислав Василев - старши мениджър в Amundi Asset Management за фонда Buy and Watch US High Yield Opportunities; подкаст MoneyBox; 02.11.2021

14:04 | 2 ноември 2021
Обновен: 15:10 | 2 ноември 2021
Автор: Веселин Николов

 
 

Активен фонд, съставен изцяло от високодоходни облигации, при който лихвеният риск е елиминиран, с падеж след 4 години – това са характеристиките на фонда Buy and Watch US High Yield Opportunities, предлаган от Amundi Asset Management.

Фондът има фиксирана доходност между 1.8 до 3%.  Има и буфер, който представлява застраховка, която всяка една облигация има в себе си, каза Десислав Василев, старши мениджър в Amundi Asset Management, който участва в епизод 5 на подкаста Moneybox: Високодоходните облигации като инвестиционна възможност.

"Buy and Watch US High Yield Opportunities търси пресечната точка между лихвените нива в облигациите и възможностите на емитента да ги изплаща. Търсят се възможно най-добрите емитенти на облигации и възможно най-високите лихви, които фонда и инвеститорите да получат"

Той е подходящ за консервативни инвеститори, които могат да си позволят да вложат средства и да изчакат 4 години да се развият. Предимството е положителната доходност без волатилност. Тази висока доходност идва на ниска цена, особено в сегашната пазарна ситуация, каза Василев.

Инвеститорите все повече търсят активни фондове, в които да инвестират средствата си. Според Василев причините за това са ниските лихви по депозитите, които вече на места са и отрицателни, както и по-добрата информираност: „Хората имат все повече познания за различните видове фондове и инструменти, които компаниите за управление на активи предлагат.“

Фондът е насочен и към облигации на развиващи се пазари, които заемат 19% от първоначалния портфейл. Анализаторите на Amundi Asset Management, са „изключително добре настроени“ към Индия и Русия.

„Във всеки един момент можем да насочим средствата към други развиващи се пазари, но не можем да увеличим развиващите се пазари прекалено много, защото фондът има лимит към тези пазари, заложен в проспекта му“, каза Василев.

Това, което е важно за един развиващ се пазар са добрата фискална политика, т.е. да няма големи дефицити, задлъжнялостта да е ниска, а икономиката да е диверсифицирана във възможно най-много отрасли.

Интересът към момента е засилен, има запитвания от корпоративни клиенти и от фирми, като фондът се предлага почти навсякъде където Amundi Asset Management оперира – Франция, Чехия, Австрия, Словакия. Срокът за набиране на капитал на фонда е до 10 ноември.

Целия разговор слушайте в подкаста.