Bloomberg TV Bulgaria Интервю - архив

Всеки делник от 19:30 часа

Геотермална енергия в България? Да, но внимавайте с минералната вода

проф. Павел Пенчев от Българска асоциация на подземните води, Bloomberg TV Bulgaria Интервю, 12.08.2021 г.

20:01 | 12 август 2021
Автор: Михаил Митев

Всяка промяна в температурата на термо-минералните води за балнеологични цели може да доведе до промени физикохимичния им състав. Респективно това влияе до промени на техните балнеологични свойства. Поради тази причина се получава сбъсък между приоритетите при комплексно ползване на термо-минерални води за лечебни и за енергийни нужди (геотермална енергия). Това сподели проф. Павел Пенчев от Българска асоциация на подземните води Bloomberg TV Интервю с водещ Красимир Чешмеджиев.

Професорът обяснява, че в хидрогеологията подземните води, които са с температура по-висока от 20 градуса, се означават като термални подземни води. В балнеологията, която разглежда този тип водни източници, находищата са ценни заради своите лечебно-профилактични свойства. В геотерминологията и енергетиката – геотермални води са подземни води с температура по-висока от 25 градуса. Те се ползват за геотермална енергия, без да се третират за други цели. На практика един и същи тип подземни води могат да се наричат по различен начин, в зависимост от целите, които се ползват. За енергетиката "най-важно значение има температурата на водата, а за термо-минералните води това е съставът и лечебните свойства във водата.“ Експертът обаче посочва, че изключение са т.нар. бинарни станции, където топлината от водата да се ползва без да се променят химичните ѝ свойства.

По думите на професор Пенчев, хидрогеоложката логика подсказва, че страни като България със сходни геолого-географски условия и много по-голяма територия би трябвало да имат повече термални водоизточници. Твърдението опровергава информацията, че след Исландия, България е първенец по геотермални находища на Стария континент.

„Имаме достатъчно на брой термални извори и сондажи. Имаме 102 находища, които са държавна собственост и още около 46 находища, които са общинска собственост и над 800 регистрирани водоизточници.“ 

Начинът по който се докладват подобни източници е твърде различен, допълва професорът. При нас се включват всички, включително сондажите, които са  проучвателни.

„Генерално може да се отбележи, че геотермалният потенциал е концентриран в Северна България и то най-вече в североизточна. Има достатъчно големи водни количества  с температури, подходящи за добив на геотермална енергия. “ 

Вижте повече във видеото. 

Повече гости на Bloomberg TV Интервю може да гледате тук.