Даниел Димитров, портфолио мениджър в Реал Финанс АМ за понижените стойности на акциите на "Трейс Груп Холд" и перспективите пред дружеството

11:14 | 12 септември 2018

В развитие, 11.09.2018