Доц. Огнян Боюклиев, ИИИ на БАН за прокта за закон за земите и текстовете за комасация

17:58 | 11 септември 2018

В развитие, 11.09.2018