Консолидацията в ЕС ще бъде на базата на еврозоната - коментар на Борис Попиванов

21:03 | 22 август 2017

22.08.2017