Любомир Янчев / Lyubomir Yanchev - International Conference “Education and Business – Future Leaders”, 11.05.2016

17:42 | 11 май 2016

Любомир Янчев, студент в Нов български университет, предприемач, управляващ партньор в Melissa Climate. Включен в класацията на Forbes „30 под 30“ в категория „Изобретения и наука“ пред Международната конференция "Образование и бизнес - Бъдещите лидери", 11.05.2016.

Lyubomir Yanchev, student, New Bulgarian University, entrepreneur. Мanaging Partner at Melissa Climate. Included in the Forbes 30 under 30 selection in category Inventions and Science, at the International Conference “Education and Business – Future Leaders”, 11.05.2016.