Огнян Траянов/ Ognian Trajanov - Conference “Education and Business – Future Leaders”, 11.05.2016

17:19 | 11 май 2016

Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на глобалния договор на ООН пред Международната конференция "Образование и бизнес - Бъдещите лидери", 11.05.2016.

Ognian Trajanov, Chairman of the Bulgarian network of the UN Global Compact, at the International Conference “Education and Business – Future Leaders”, 11.05.2016.