Състояние и динамика на имотния пазар

16:44 | 14 декември 2015

Имотният пазар вероятно ще стигне обемите от 2008 година. В големите градове той бележи 5% ръст за деветмесечието, за разлика от пазара на ваканционни имоти, при който се наблюдава спад. Позитивно раздвижване има в знакови сегменти, като пазара на офиси и този на индустриалните имоти. Това казаха Иван Велков от СОС и Добромир Ганев от НСНИ, гости на предаването  Boom & Bust в коментарите си за състоянието и перспективите пред имотния пазар в България.