Университетски дисциплини за кръгова икономика дават добавена стойност на обучението

Проф. д-р Миглена Темелкова, в "Talk 23:Eco Tech/Кръгова икономика" по Bloomberg TV Bulgaria

18:00 | 4 декември 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Образованието на тема устойчиво развитие и кръгова икономика трябва да започне от детските градини и училищата, а в университетите трябва да навлязат дисциплини, които задълбочават знанията на студентите в тези насоки, като това ги прави по-подготвени от колегите им завършили преди 5 или 10 години. От миналата година висшето училище по телекомуникации и пощи въвежда интердисциплинарни специалности, които са професиите на бъдещето, тъй като тесният специалист вече не е толкова нужен на икономиката, колкото един интердисциплинарен специалист, това коментира проф. д-р Миглена Темелкова, в рамките на телевизионната дискусия "Talk 23: Eco Tech/Кръгова икономика", излъчена по Bloomberg TV Bulgaria.

Образованието е възпитание и говорейки за устойчиво развитие и кръгова икономика, това следва да започне от детската градина и училищата, като българският образователен модел много устойчиво прилага тази практика ранна детска възраст и с различни мероприятия в училищните години, каза Темелкова.

Дигитализацията и иновациите са неизменна част от образователния процес, тъй като те не могат да съществуват, ако не са част от образованието, защото науката води до тях, като това е един естествен кръговрат, каза гостът.

„Все повече потребители; търсят дигиталната услуга, която е преимущество, затова и сме въвели в нашите специалности този профил, например: Дигитална публична администрация, нещо, в което България още изостава, Дигитално предприемачество и високи технологии; Напълно осъзнаваме ролята на дигитализацията и иновациите не само в образованите, а и изобщно в икономическите процеси на държавата.“

От висшето училище по телекомуникации и пощи започват кампания по събиране на капачки преди 7-8 години, а след това започват залесяване на района около учебното заведение с помощта на студенти и преподаватели. Младежите, с които университетът работи са осъзнати за проблемите на обществото и планетата, каза гостът.

От миналата година висшето учебно заведение въвежда интердисциплинарни специалности, за които гостът обясни, че това са професиите на бъдещето, тъй като тесният специалист вече не е толкова нужен на икономиката, колкото един интердисциплинарен специалист. Университетът предлага специалности като: телемедицина, софтуерно програмиране в медицината и комуникационни системи за организация на въздушното движение, като за предлагането им си сътрудничат с други университети, а към специалностите интересът е много голям.

„Ние сме едно от малкото висши училища в страната, които поддържат изключително тясна връзка с бизнеса. Нашите партньори надвишават 100 и това са едни от най-големите ИТ, телекомуникационни компании и асоциации в този бранш. Той присъства трайно в учебния процес, чрез свои преподаватели; 25% от нашите преподаватели работят в тези компании, което означава, че бизнеса присъства реално в обучението“.

След 5 години професиите, които сега познаваме може да не съществуват или да са в друга форма. Като иновациите и технологиите са резултат от естествения интелект, а колкото и да се говори за изкуствения интелект, гостът смята, че съревнованието между двете ще даде нов тласък на развитието на цялата планета. Няма как изкуственият интелект да не навлезе в образованието, ако образованието иска да е конкурентоспособно и да следва световните процеси.

Има нужда от навлизането на конкретни дисциплини в учебните планове. Дисциплини, които задълбочават познанията на студентите в посока устойчиво развитие и кръгова икономика, а тези дисциплини дават добавена стойност на кадрите. Това би ги направило по-подготвени от колегите им, завършили преди 5 или 10 години.

Целият коментар вижте във видеото.