Как да изградим олимпийски герои в къщи и това да им помага по-късно в живота

Елена Маринова, президент на Musala Soft, и Дияна Добрева-Христова, водещ психолог на инициативата „Олимпийски герои. Емоции на върха“, "Смарт час", 14.08.2022 г.

20:32 | 18 април 2022
Обновен: 21:21 | 18 април 2022
Автор: Даниел Николов

Да осъзнаеш, че на всекиго му се случва да сбърка и неуспех на състезание не означава провал, огромното количество работа за постигането на голям успех, и търсенето на стимулираща среда с по-добри от теб, от които можеш да се научиш - това са някои от характеристиките, които български образователен проект целѝ да стимулира в бъдещи състезатели на международни олимпиади по природни науки. „Олимпийски герои. Емоции на върха“ е инициатива на Musala Soft, насочена за момента към преподавателите, семействата и състезателите по информатика и ИТ. Целта на проекта е да даде насоки, които да помогнат на родителите да развиват потенциала на децата си и как да развият подкрепящата общност, която да възпита вътрешната мотивация на децата за здравословна конкуренция и висок морал. От какво зависи учениците да бъдат по-мотивирани и устойчиви в конкурентна среда, разказаха Елена Маринова, президент на Musala Soft, и Дияна Добрева-Христова, водещ психолог на инициативата, в предаването "Смарт час" в водеща Живка Попатанасова.

"Огромната част от инициативите, които Musala Soft прави в своята SCR политика, са насочени към елитно образование. Образованието остава дългосрочно след нас и води до голямо развитие; проектите и клиентите, с които ние работим, изискват висока експертиза и международно равнище на подготовка и немалко от служителите ни са минали през олимпийските отбори и подготовка и виждаме добавената стойност в бъдеще", каза Маринова. 

Сред инициативите са състезанието CodeIT и първата международна европейска детска олимпиада по програмиране, разказа Маринова. Проектът за емоционална и психологическа подкрепа за състезателите по природни науки започва през 2020 г. В пилотния проект на „Олимпийски герои. Емоции на върха“ са участвали осем деца, шестнадесет родители и осемнадесет учители.

Още през 2018 г. започнахме да мислим как можем да помогнем на децата да достигнат върхово ниво за участието си на международни състезания, добави Добрева-Христова.

"Идеята бе да подходим не просто реактивно към дадените проблеми в този момент, а да потърсим зоните с потенциал за растеж в прилаганата практика на подготовка на нашите състезатели." 

Българската школа по състезателна информатика е една от водещите в световен мащаб и изгражда не само успешни състезатели, но и хора, които имат ефект върху глобалното развитие на иновациите в сектора. Проучването през 2018 г. е било сред водещи ръководители на отбори по състезателна информатика, бивши състезатели и медалисти от международни олимпиади, и е било насочено към спецификата на подготовката за участия, подходите и практики на учителите за изграждане на умения за справяне с натиска по време на състезания, трудности пред постигането на устойчиви резултати, и нуждите от специализирана психологична подкрепа, разказа Добрева-Христова.

Променящите се условия и изисквания на състезанията и новите нужди на участниците са наложили възприемането на по-системен подход. 

"Обикновено целият фокус на подготовка е насочен към състезателя - да го открием, да определим неговата сила и да го развиваме... Но изграждането на върхов състезател не е самотно занимание - то е резултат от ангажираността на различните елементи в системата", каза Добрева-Христова.

Успешната стратегия е да се обединят усилията на трите основни групи, за да работят заедно, а не в конфликт - децата, родители и учителите, обобщи Маринова.

"Много често те работят в неосъзнат конфликт заради гигантския натиск... Месеци и години [преди състезанието] детето трябва да бъде подготвяно психологически за огромния стрес, който идва", каза тя.

В семинарите с родителите се обръща внимание как да оказват първа психологическа подкрепа на децата, как да намалят конкуренцията между брата и сестри в семейството. "Много е важно да се отчете натоварването и свръхизискванията към учителите - очерта се фактът, че учителите не са достатъчно подкрепени за техните знания и разбиране какви методи и подходи да прилагат в работата си с децата", каза Добрева-Христова.

Проектът възнамерява да добавя и други науки след програмирането като физика, химия, биология, астрономия, лингвистика и други.

Целия разговор може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "Смарт час" може да намерите тук.