Законът за туризма въвежда регистър на атракциите

Константин Занков, Институт за анализи и оценки в туризма, Бизнес старт, 13.02.2020

10:54 | 14 февруари 2020