Намалете очакванията за срещите на Г20

Гари Кон, президент на Goldman Sachs

10:19 | 26 февруари 2016
Автор: Иван Николов
Гари Кон, президент на Goldman Sachs по време на срещата на Г20, Шанхай, Китй, 25/2/2016. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg
Гари Кон, президент на Goldman Sachs по време на срещата на Г20, Шанхай, Китй, 25/2/2016. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

Гари Кон, президент на Goldman Sachs за растежа на Китай и глобалната икономика, действията на PBOC и Федералния резерв в интервю за Зеб Екарт от Bloomberg по време на срещата на Г20 в Шанхай, Китай на 26 февруари 2016.

 

Посещавате много срещи на Г20, а сега очакванията са много високи за Китай за изясни посланието си - за валутата и растежа. Кажете защо трябва да го правят? Ако търсенето на PBOC е вътрешно, както и на Фед, защо да го правят?

Очакванията винаги са високи от тези срещи на Г20. Също и от срещите на МВФ и Световната банка. Всъщност посланията никога не са толкова ясни.

Така че аз бих охладил очакванията, че нещо много важно ще излезе от тях. Като казвам това, един от основните фундаменти, който движи по-голямата част от волатилността днес, извън ликвидността е това, което се случва с глобалния растеж.

Ясно е, че Китай е в центъра на въпроса откъде ще дойде глобалният ръст.

Вече видяхме как Китай се забави от двуцифрен ръст до средни едноцифрени нива. Било 5-6 или 7%. Никой от нас не знае.

Но всички знаем, че от среда на капиталови разходи към среда на оперативни разходи. Това означава, че днес икономика е водена от потреблението.

Какво означава това?

Потреблението е водено от благоразумието на потребителя.

Докато светът се опитва да разбере дали Китай ще успее да трансформира в истински потребители 350-400 млн. души, които изведе от земеделските райони към градовете. И ако е успял, с какви темпове потребяват те? Какъв растеж създава това?

Това е голямата мистерия, която пазарът иска да разкрие.

 

Този процес е много бавен. Забавянето от 12% към 4-5-6% - виждаме какво става. Но защо тогава хората изпадат в паника? Обоснована ли е паниката?

Първо, това беше съобщено от китайското правителство. Говорим за политика от 20-30 години - изграждане на инфраструктура, населване на градовете, създаване на потребление.

Нищо от тези неща не идва изненадващо.

В никакъв случай.

Но се случва наред със - за съжаление - забавянето в много други развити икономики по света.

Може да е лош късмет или неподходящ момент, но имаме нужда от силно растяща икономика в света, за да изведем останалите икономики напред.

Разчитахме на Китай да бъде най-голямата икономика толкова дълго време, че когато темповете на растеж спаднат от двуцифрени на едноцифрени, светът е несигурен на какво разчитаме за растеж.

 

В краткосрочен план вниманието е насочено към управителя на централната банка. Той като че ли изчезна от няколко месеца или поне утихна. И изведнъж се появи отново няколко пъти тази сутрин. Това помага ли?

Ние всички повтаряме на китайците, че повече комуникация, ясната комуникация ще бъде полезна за пазара. За щастие китайците се опитват да комуникират по-ясно какви ще са инициативите и идеите им.

Ако просто се появява заради самото появяване, това не помага.

Ако се появи с послание за политиката и се придържа към нея и направи нещо, това би било много полезно. Но ще отнеме време.

Времето ще ни каже какво ще стане с китайската политика.

 

В контекста на това, което Фед прави най-добре или не прави, какво може да научи PBOC? Има разлика между това да излезеш и да кажеш нещо ясно и да се свиеш в ъгъла и ако нещо се промени, ти можеш само да се простреляш в крака?

Това е трудна икономическа среда. Затова казват, че китайците са притиснати, защото не получават помощ от останалата част от света.

Светът в момента очаква да види какви стимулиращи мерки китайците могат да използват или са готови да използват, ако растежът се забави. Не е по-различно от очакването към Марио Драги в ЕЦБ, който каза, че ще направи каквото трябва. Не е по-различно и от очакването към Федералния резерв за политиката му в забавяща се икономика и какви инструменти ще използва.

На последното изслушване на Йелън чухме да се говори за негативни лихви в САЩ. За мен е трудно дори да го произнеса, а ние говорим за това.

Светът и пазарите се опитват да си представят с какви средства разполага Китай.

 

Ще има нужда очевидно от повече време, за да си го представим, както и за самите тях. Последно за Китай - какво ви питат най-често клиентите ви?

Растеж.

Факторът, който води Китай е ръстът.

Като говоря с клиентите си, и когато те са заложили китайският растеж в модела си - от 7% до 0%. Имам дори клиенти със заложен отрицателен ръст за Китай. Всички те имат много добре обмислен и рационален отговор защо са го заложили така.

Това е единственият фактор, който привлича повече пазарни участници да предвиждат Китай, но и за целия свят. Факт е, че Китай е една от най-големите икономики. Ако растежът на Китай се забави или се ускори или е на определено ниво, това ще определя и засяга всички останали пазари на света.