Китай на две скорости

Раджив Бисвас, старши директор в IHS и гл. икономист за Азиатско-тихоокеанския регион

13:07 | 1 февруари 2016
Автор: Иван Николов
Шанхай. 24 януари 2016. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg
Шанхай. 24 януари 2016. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

Раджив Бисвас, старши директор в IHS и гл. икономист за Азиатско-тихоокеанския регион коментира данните от Китай за производствения PMI и икономиката на две скорости в разговор с Ришаат Саламат от студиото на Bloomberg в Хонконг на 1 февруари 2016.

Каква е реакцията ви на това? Имаме малко по-силни от очакваното данни от частния сектор и малко по-слаби от очакваното – от официалните данни?

Мисля, че общата картина все още е непроменена, че Китай е икономика на две скорости.

Производственият сектор преминава през огромно напрежение. Все още виждаме данни, които показват свиване или забавяне на темпа на растеж в промишленото производство, което беше в голяма степен валидно през цялата 2015 г.

Мисля, че ще видим същото и през 2016 г., защото производството е изправено пред много трудности поради преструктуриране. Много от секторите на тежката индустрия, като стоманодобивната, циментовата и корабостроителната, работят с много големи нива на  неизползван капацитет.

Дори миналата седмица, китайското правителство обяви много големи намаления на стоманодобивния капацитет през следващите няколко години.

Подобна е картината и в други сектори от тежката промишленост. Междувременно, леката промишленост губи конкурентоспособност поради относително големите разходи за труд. Затова, сектори като производство на облекла и евтиното сглобяване на електроника се преместват в страни като Виетнам и Бангладеш.

От друга страна, услугите се справят относително добре, защото потребителското търсене засилва растежа в ключови сфери на услугите. Така че икономиката определено се движи на две скорости и стойностите на PMI индекса продължават да показват тази картина.

Раджив, а какво ще се получи като съберем производствения и непроизводствения индекс. Каква картина ще получим? Знам, че това е икономиката на две скорости, за която говорите, но какво получаваме, ако съчетаем двата измерителя?

В общи линии, имаме работа с икономика, която расте с около 6,5%, производството е слабо и все още се забавя, защото са необходими толкова много консолидация и преструктуриране и ще има милиони изгубени работни места в евтиното производство и в тежката индустрия в рамките на следващите няколко години.

От друга страна, растежът в сектора на услугите се дърпа нагоре от много силно потребителско търсене.

Много сектори на услугите показват доста бърз растеж – като финансовите услуги, здравеопазването, продажбите на дребно, електронната търговия – всички те растат доста добре и това създава милиони нови работни места.

Така че, въпреки че е небалансирана, икономиката все пак показва положително движение от около 6,5%. но преминава през огромни трудности и преструктуриране.

Секторът на износа бе много слаб в последните около 6 месеца – видяхме отрицателен растеж в износа. Затова, отново ролята на Китай като фабриката на света за евтини производства.

Раджив, имаме много теми за разискване. Да поговорим за някои от основните теми за тази седмица, която ще бъде изключително наситена що се отнася до решения за паричната и лихвената политика. На линия са Австралия, Индия, Шри Ланка, Тайланд – всички с техните решения за лихвените проценти. Накратко мнението ви за това.

Ако говорим за Австралия, тя беше изненадващо силна със своя трудов пазар.

През последната година, там имаше доста силен ръст на работните места от около 300 000 прибавени нови места през последните 12 месеца. Нивото на безработица спадна леко до около 5,8%. Затова, в момента – Резервната банка на Австралия вероятно с удоволствие ще задържи нещата, защото слабия австралийски долар върши работата вместо тях.

А те вероятно ще искат да запазят част от куршумите си, като се има предвид, че лихвите са само 2%. Защото Австралия все още е изправена пред доста предизвикателства – ниските цени на суровините. Видяхме желязната руда имаше доста проблеми.

А и машиностроенето ще е доста слабо през следващите няколко години, защото почти всички големи суровинни проекти, които се изграждат, ще бъдат завършени до 2017 г.