Бъдещето на петролната търговия. Ще се котира ли петролът в юани?

Местните инвеститори са нетърпеливи

12:00 | 16 януари 2018
Обновен: 12:29 | 16 януари 2018
Автор: Виргиния Стаматова
Бъдещето на петролната търговия. Ще се котира ли петролът в юани?

Китайските власти са във финалната фаза по стартирането на търговията с петролни фючърси деноминирани в юани. Към момента не е обявена официална дата за стартиране на търговията, но се очаква това да стане най-късно до средата на 2018, а бъдещите контракти ще бъдат търгувани на Шанхайската енергийна борса, пише в свой анализ за Bloomberg TV Bulgaria финансистът Преслав Райков.

Припомняме, че Китай е най-големият вносител на суровината, като към средата на 2017 количеството на внесения суров петрол в страната възлиза на 8 милиона барела дневно. Плътно зад тях се нареждат САЩ с 7,8 милиона барела дневно, и Индия съответно с 4,4 милиона барела дневно. Към момента потреблението на суров петрол възлиза на почти 98 милиона барела дневно, а търговията е насочена главно през основните борси за суровини в Ню Йорк и Лондон.

Не е случайно, че като най-голям вносител на суров петрол за властите в Пекин е логично да търсят котиране на суровината в местна валута. Потенциален успех на на новите договори е стъпка в посока към диверсификация на световните енергийни и суровинни пазари, които до момента са основно ценообразувани в щатски долари. Очаква се петрола търгуван в юани да окаже и силно положително влияние на азиатските енергийни пазари, на които търсенето на черно злато се прогнозира да се покачи осезаемо през следващите години.

При успешно стартиране на търговията и последващо широко приемане и от международните пазарни участници, китайския юан ще може да се конкурурира с долара, като най-влиятелна валута в света. Действия в тази посока бяха предприети и през 2016, когато юанът беше включен в кошницата от резервни валути на Международния валутен фонд, а това стимулира финансовите реформи, както и разширяването на китайския финансов сектор.

Ценообразуването и последващите операции по сетълмент на петролните сделки във валута различна от долара е началото на световна широкомащабна стратегия за насочена диверсификация от търговията властвана от зелените пари. По-рано през 2017 няколко страни, включително Русия и Венецуела, потвърдиха, че планират котиране на петролната си търговия в местни валути, а Венецуела дори предприе действия по стартирането на блокчейн базирана валута за търговия на локалното производство на петрол. 

Интересно е да се отбележе, че още при първоначалната идея за котирането на петрол във валута различна от щатски долари, международните пазари подходиха с огромна доза скептицизъм и недоверие към евентуална промяна на статуквото при енергийните пазари. Китайските архитекти на фючърсните договори в юани бяха подложени на силен натиск и спекулации, че Китай е неспособен да се справи с подобна задача поради непрозрачността на финансовата си система, и трудно биха създали продукт, който да замени дългогодишните сделки с двата основни бенчмарка – брент и WTI, котирани в долари.

И докато местните инвеститори са нетърпеливи в желанието си за стартиране на търговията, при международните търговци наистина се наблюдават някой опасанения. Много от чуждестранните инвеститори са притеснени от това дали Китай ще успее да осигури необходимата прозрачност и отчетност на такъв пазар, а наличието на строги валутни интервенции от страна на Китайската централна банка също оказват влияние върху очакванията на чуждестранните търговци.

Правдоподобно е да твърдим, че подобни спекулации индикират страха на щатските власти и Уолстрийт да загубят контрола върху глобалните енергийни пазари и доминацията на долара в търговията с петрол. Въпрос, който предстои да бъде тестван в най-близко бъдеще от световните пазари.