Основните рискове за суверенните кредитни рейтинги през 2016

Fitch дава негативна перспектива на повече страни

16:48 | 13 януари 2016
Обновен: 16:49 | 13 януари 2016
Fitch - лого. Снимка: Scott Eells/Bloomberg
Fitch - лого. Снимка: Scott Eells/Bloomberg

Джеймс Маккормак, генерален директор и директор за суверенните кредитни рейтинги във Fitch, говори пред Bloomberg за основните рискове през 2016 г., които биха могли да доведат до понижаване на кредитните рейтинги по държавния дълг на страните в световен мащаб.


Има няколко основни теми, които в момента са на дневен ред в световен мащаб. Една от тях е поевтиняването на суровините, проблемите на миннодобивните компании, дефолтите. Какво трябва да ни притеснява най-много по отношение на суверенния риск през 2016 г.?

Вие вече го назовахте – суровините. Суровините бяха факторът, отговорен за най-много понижения суверенните кредитни рейтинги през 2015 г. Това ще продължи и през 2016 г. Макар че цената на петрола се повиши днес, вероятно ще продължим да виждане негативен натиск върху суверенните кредитни рейтинги на страните износителки на суровини, защото е необходимо известно време преди това повишение да бъде усетено в бюджетите им. През 2016 г. най-негативни са перспективите в Близкия Изток и Африка. Това са и регионите с най-голяма експозиция към по-ниските цени на суровините. Това е един елемент. Другият е силният долар. Съществува силна корелация между силният долар и по-ниските суверенни кредитни рейтинги на развиващите се пазари. Отчасти това се дължи на по-ниските цени на суровините, но освен това това силният долар внася допълнителни външни проблеми.

През седмицата говорихме за това, че суаповете за кредитно неизпълнение на Саудитска Арабия се търгуват на същото ниво, като португалските. Какви изводи можем да си направим  от тази връзка в момента?

В действителност Саудитска Арабия няма държавен дълг, така че няма много пазарен смисъл в позицията, в която Саудитска Арабия се намира. Очевидно обаче фискалният дефицит на страната за миналата година, когато той достигна 15% от БВП, е огромен.

Въпреки че имаше някои ограничения в разходите.

Те ще бъдат въведени през тази година, затова очакваме по-нисък дефицит през 2016 г. Перспективата за кредитния рейтинг на Саудитска Арабия беше променена на „негативна“ миналия август. Очевидно страната е поставена под известно напрежение, което привлече внимание на пазара и се отрази на пазара за суапове за кредитно неизпълнение, тъй като Саудитска Арабия няма дългове.

Една от основните теми през миналата година бяха шоковете, свързани с валутите и валутните резерви. Те имат влияние върху суверенните кредитни рейтинги. Швейцарската централна банка се отказа от едностранно фиксирания валутен курс спрямо еврото, Русия спря да се намесва на валутните пазари, а Китай продължи да подкрепя юана, като по този начин намаляха валутните резерви на страната. За кои от тези държави трябва да се притеснявам по отношение на суверенния рейтинг? Русия, Швейцария, Китай? Какво смята Fitch за кредитния рейтинг на тези държави във връзка с влиянието на валутните им резерви?

Това отново има отношение към развиващите се пазари. Развитите икономики нямат валутни резерви. Точка. Те не защитават валутите си. Швейцария е малко по-различен случай. Там се опитват да защитят франка от движение в обратната посока – от поскъпване, а не от поевтиняване. Тоест те не губят резервите си, а трупат резерви. Натискът към намаляване на валутните резерви се появява, когато има натиск към поевтиняване на валутата на дадена страна. Ставаме свидетели на това в Китай, в Русия и в много други развиващи се пазари. Всичко това наистина оказва влияние върху финансите на страната и може да доведе до  действия по намаляване на суверенните рейтинги. През миналата година поради тази и други причини понижихме кредитния рейтинг на Русия.

Има ли нещо на пазарите, което да свети предупредително червено? През миналата година обърнахме много внимание на заемите с висока доходност. През тази седмица S&P говори за корпоративните заеми в световен мащаб и това, че те са най-слабо ниво от 2009 г. Тук става въпрос за корпоративни, а не за държавни облигации, но притесняват ли Ви тези неща и предупреждават ли Ви за нещо?

Проблемите в корпоративния сектор са същите, както и в държавния. Перспективите по отношение на суверенните кредитни рейтинги също са негативни. Повече страни са оценени с негативна перспектива отколкото са тези с позитивна. Тези, при които перспективата е позитивна, това се дължи на специфични фактори, като например възстановяването при някои европейски държави. Негативните фактори за развиващите се пазари обаче са силният долар, който смятаме, че ще остане такъв, и ниските цени на суровините, които също смятаме, че ще останат такива.

Рядко ли се случва да има повече държави с негативна перспектива спрямо позитивна?

Движението е циклично. Намираме се в кредитен цикъл и за развиващите се пазари той върви надолу по отношение на суверенните кредитни рейтинги. Не се случва рядко, обикновено става, когато има натиск заради поевтиняването на суровините.  

Да поговорим за Европа. През 2015 г. всички въздъхнахме с облекчение. Ситуацията с Гърция беше сериозна и страната можеше да напусне еврозоната в началото на лятото. В Европа обаче има разделение – Германия върви напред, докато Франция показва признаци, че е поставена под натиск. Как оценявате това във връзка със суверенните кредитни рейтинги в Европа? За кои фактори трябва да следим в Европа в контекста на суверенния кредитен рейтинг?

Годината в Европа беше интересна. Преди година основна тема за Европа бяха публичните финанси, за вероятността Гърция да напусне еврозоната. Година по-късно вече не говорим за същите проблеми, а повече за политически въпроси, за миграцията и напрежението, до което води. Всичко това изважда на преден план по-общи въпроси, свързани с европейската интеграция. С това дали има сили, които сплотяват Европа, или налице са сили, които водят до разделение. Преди година икономически проблеми носеха разделение в Европа, а сега това са политически въпроси. Не казвам, че между тях няма връзка, но това е различен тип въпроси и става въпрос повече за политически проблеми, а не за икономически.