AI няма да победи пазара по-добре от "Уолстрийт"

Опитите на изкуствения интелект да победи пазара ще направят победата над пазара още по-трудна

19:02 | 9 май 2023
Автор: Нир Кайсар
снимка: Bloomberg LP
снимка: Bloomberg LP

Изкуственият интелект идва във финансите. Изследователите използват ChatGPT, за да дешифрират изявленията на Федералния резерв и да търсят в заглавията на вестниците информация за това накъде се движат акциите. JPMorgan Chase & Co. току-що пусна бот с изкуствен интелект, който генерира търговски сигнали от изявленията на Фед.

Макар че ИИ скоро може да свърши работата на Уолстрийт, той едва ли ще се справи по-добре за инвеститорите, отколкото индустрията, която иска да замени. Повечето финансови специалисти, които се опитват да надхитрят пазара, като анализират изявленията на Фед или финансовите новини - и кой знае какво още - нямат какво да покажат. Огромното мнозинство от активно управляваните взаимни фондове постоянно се представят по-зле от своите широки пазарни бенчмаркове, а повечето хедж фондове не са по-добри. По-вероятно е инвеститорите да се справят по-добре с евтини индексни фондове, които следят широките пазари. 

JPMorgan знае това толкова добре, колкото и всички останали. В базата данни на Morningstar преброих около 380 активно управлявани взаимни фонда на JPMorgan с 15-годишна история, включително различните класове акции. Според изчисленията на Morningstar 65% от тях са се представили по-слабо от своя бенчмарк на база коригиран риск до април. Ако анализаторите на JPMorgan използват изявленията на Фед или заглавията на вестниците, за да вземат инвестиционни решения, те си губят времето.

Изявленията на Фед или финансовите новини нямат прогнозна стойност. Изявленията на Фед не гарантират бъдещия път на краткосрочните лихвени проценти, които зависят най-вече от инфлацията и състоянието на пазара на труда, нито едно от които никой не може да прогнозира надеждно, включително централната банка. И дори да знаехте накъде ще се движат краткосрочните лихвени проценти, все още нямаше да знаете непременно какво ще е въздействието им върху дългосрочните лихвени проценти или върху цените на активите като цяло, включително акциите. 

Финансовите новини не са по-полезни. Те не са показателни за дългосрочните перспективи на компаниите или дори за краткосрочния път на акциите и облигациите. Така че защо да автоматизирате ръчни процеси, които имат малка или никаква прогностична стойност?

Разбира се, изкуственият интелект може да се окаже по-интелигентен от създателите си и в крайна сметка да реши загадките, които отдавна тормозят хората. Той може да разбере как да прогнозира инфлацията, лихвените проценти и други икономически показатели и как тези показатели се пресичат с цените на активите. ИИ може дори да открие неизвестни досега движещи сили на икономиката и цените на активите или да открие т.нар. аномалии на пазарите - възможности за генериране на възвръщаемост над пазарната без поемане на по-голям риск - които инвеститорите все още не са забелязали и използвали.

В скромни количества този вид интелигентност може да бъде изключително печеливша. Фондът Medallion на Renaissance Technologies е използвал собствена суперкомпютърна мощ в продължение на повече от три десетилетия, като според сведенията е генерирал възвръщаемост от 40% годишно. Но максималният капацитет на стратегията е достигнат, поради което Renaissance ограничава инвестициите до вътрешни лица и ограничава фонда до 10 млрд. долара, като връща печалбите два пъти годишно, за да поддържа размера на фонда.

Ранните ползватели на ИИ могат да се възползват от подобни предимства, но с нарастването на внедряването възможностите за генериране на пазарна възвръщаемост ще намалеят или ще изчезнат. Това по същество е историята на активното управление - от взаимните фондове за подбор на акции до по-езотеричните хедж фондове. В книгата си "Невероятното свиване на алфата" Андрю Бъркин и Лари Сведроу показват, че противно на интуицията, когато активните мениджъри колективно стават по-квалифицирани, способността им да генерират висока възвръщаемост намалява, защото по-голямата конкуренция прави по-трудно да се победи пазара, без да се поема по-голям риск.

"Тези, които първи използват изкуствен интелект, може да успеят да открият аномалии и да се възползват от тях. Но веднъж открити, тези аномалии ще изчезнат, тъй като другите ще възпроизведат стратегията", каза Сведроу. "Пазарът става по-ефективен, когато аномалиите бъдат разкрити, защото поведението или липсата на поведение, което ги поражда, обикновено се елиминира от конкуренцията между инвеститорите за по-висока възвръщаемост." С други думи, опитите на изкуствения интелект да победи пазара ще направят победата над пазара още по-трудна.   

Ако не друго, по-вероятно е ИИ да изгори инвеститорите, отколкото да им донесе полза. Всяка нова технология, включително съвсем наскоро интернет и блокчейн, се обявява за инвестиционна възможност, която не може да бъде пропусната. Неизбежно няколко ранни инвеститори пожънват цяло състояние, докато всички останали се трупат по-близо до пика на вълнението, точно преди цените да се сринат. Шумът около изкуствения интелект вече се разраства.

Може би ИИ може да бъде полезен в едно финансово отношение: Критиците на индексното инвестиране постоянно мрънкат, че пазарите се нуждаят от активни мениджъри, които да определят цените. Макар това да е вярно, активни мениджъри има повече от достатъчно и вероятно винаги ще има, защото индексните фондове все повече имитират традиционните стилове на активно управление, като стойност, растеж, качество и импулс. И все пак, ако изкуственият интелект заеме мястото на активните мениджъри, може би индексиращите фондове най-накрая ще могат спокойно да следят широките пазари.    

Всъщност най-сигурният начин да направите пари от ИИ е да купите широк пазарен индекс. Големите компании от ерата на интернет - Microsoft Corp., Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. - майка на Google - представляват 12% от индекса S&P 500. Инвеститорите споделят техния успех, като просто притежават пазара. Ако изкуственият интелект оправдае големите си обещания, един ден той ще доминира и на пазара. Ако ли пък не, никога не си е струвало да се инвестира в него.