БВП не е достигнал предкризисното си ниво в 19 области в България

В същото време съвкупното производство на област Пловдив е с 8,5% по-високо в реално изражение от отчетеното през 2008

11:32 | 2 октомври 2016
Автор: Investor.bg
Снимка: Simon Dawson/Bloomberg Снимка: Simon Dawson/Bloomberg
Снимка: Simon Dawson/Bloomberg Снимка: Simon Dawson/Bloomberg

В 19 области в България брутният вътрешен продукт, коригиран за колебанията в цените, все още не е достигнал предкризисното си ниво. Тези области са разпръснати по територията на цялата страна и из всички региони на страната, пише в свой анализ Десислава Николова от Института за пазарна икономика (ИПИ).

По думите на икономиста не е изненадващо, че единственият регион, чиито области без изключение все още не са възстановили от кризата, е Северозападна България, която включва областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.

Другите два региона на Северна България – Северен централен и Североизточен, все още са в процес на излизане от кризата, но вече наближават „финалната линия”, т.е. предкризисните си нива на производство, отбелязва Николова.

Областите, чиито икономики теглят тези региони напред по пътя на възстановяването и които вече са загърбили последствията от кризата, са Велико Търново и Разград в Северния централен регион, и съответно Варна и Добрич в Североизточния регион.

Южният централен регион също все още остава „под вода” към 2014, като реалното му съвкупно производство тепърва ще изплува до нивото си от 2008. Огромно изключение в тази част на страната остава област Пловдив, където благодарение на сериозните инвестиции последните няколко години, съвкупното ѝ производство вече е с 8,5% по-високо в реално изражение от отчетеното през 2008.

Югозападният и Югоизточният региони също вече отчитат реално производство, което е с 2-3% по-високо от предкризисното. Икономиките в двата региона, които оглавяват тези положителни тенденции, са тези на София (столица) и широката Софийска област в Югозападния регион, както и тези на Стара Загора и Ямбол на югоизток.

Предвид това, че растежът на българската икономиката се засили почти двойно през 2015  спрямо 2014 и достигна 3%, най-вероятно и други области са успели да надминат предкризисното си ниво на БВП през миналата година.

Ръстът на заетостта в повечето области през 2015 предполага разпростирането на положителни икономически процеси в по-голямата част от страната, пише още икономистът.

По този начин данните за БВП на регионално ниво за 2015 ще покажат в кои области проблемите в местната икономика са много повече от циклични и се дължат на структурни предизвикателства като липса на инвестиции, силно влошена демография, липса на квалифицирана работна сила, слабо развита инфраструктура и други фактори, които възпират развитието на тези територии.