Предизвикателството да децентрализираш управлението на космически данни

Здравко Димитров, съосновател на Инициативата Сат-1, Бизнес среща, 14.11.2019

21:31 | 14 ноември 2019
Здравко Димитров, съосновател на Инициативата Сат-1. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Здравко Димитров, съосновател на Инициативата Сат-1. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Инициативата Сат-1 започна още през 2016 г. с идеята да обедини доста талантливи хора в областта на инженерните науки, които не намират платформа за обмяна на знания и опит в по-практически приложения. Така създадохме сдружението, чиято цел са точно такива практически проекти, свързани с космическите технологии, отбеляза Здравко Димитров, съосновател на Инициативата Сат-1, в предаването "Бизнес среща" с водещ Таня Кръстева.

От разговора стана ясно, че Здравко Димитров и неговият екип работят и върху малък спътник "Ефир".

"Ефир" е част от демонстрационна задача. Мисията има за цел е да акцентира върху методологията за създаването на космически апарати и усвояването на технологии, що се отнася до изображения. Целта на спътника е да заснеме такива от орбита".

"Бариерата за навлизане в сектора на космическите технологии е доста занижена. Такъв тип готова спътникова платформа може да се изработи за около 50 000 евро осреднена стойност. Цените на изстрелванията са около стотина хиляди долара. Схемата за финансирането включва грантове и спонсорство от частни фирми", уточни гостът.

Здравко Димитров е създател и на компанията Sfera Technologies, която разработва децентрализирана мрежа от приемна станция за спътникови данни. "Това се появи като концепция при разработката на спътника, когато си зададохме въпроса как можем да взимаме данните от него. Има способи, с които операторът на спътника да се свърже с други станции така, че данните да се извличат относително често", поясни той.

"Производителността в селското стопанство може да се увеличи чрез спътниковите данни. Те са полезни и за оценка на щетите от природни бедствия, за планиране на развитието на градските райони и т.н".

Димитров подчерта, че потенциалът за развитието на космическите технологии у нас е голям, като започнем от чисто географски причини и стигнем до това, че бариерата за навлизане в този сектор е доста по-ниска. "Има потенциал за развитие на определен тип производства в сектори като IT и фармацевтика", изтъкна той.