Брайън Чески, Airbnb: Covid промени фундаментално пътуванията

Брайън Чески, главен изпълнителен директор на Airbnb

15:24 | 8 ноември 2021
Преводач: Вера Рашева

Имате добро тримесечие. Налице е ръст при пътуванията във вашите разчети.

Бяхте ми казали, че след всяко тримесечие  цифрите във връзка с пътуванията никога няма да са същите като преди.

Любопитна съм дали все още вярвате в това, като се има предвид настоящия ръст.

Да, все още вярвам в това, понеже светът никога няма да е същият като преди.

Няма да се върнем обратно в 2019 г., а това означава, че пътуванията няма да се върнат обратно.

Според мен се случи следното:

Преди пандемията повечето хора пребиваваха близо до мястото, на което работят. Трябваше да живеят близо до местоработата си.

А сега за милиони, всъщност за десетки милиони офис служители, това вече не е така. Понастоящем ръководителите им предлагат политики за гъвкаво работно време. Наскоро наблюдавахме въвеждането на такива политики от Amazon, Procter & Gamble и PwC. Мисля, че те са предвестници на нещо по-голямо, понеже компаниите възприемат този нов модел.

Представете си, че не трябва да ходите до офиса пет дни седмично.

Представете си, че всичко, което трябва да направите е да повярвате в един възобновен свят, в който хората имат повече гъвкавост.

Ако хората имат повече гъвкавост, това означава, че могат да пътуват повече и до по-много места. И когато пътуват до някое място, ще могат да стоят там по-дълго време. Според мен това е революция по отношение на начина, по който пътуваме.

За Вас дългосрочният престой е една голяма и нарастваща възможност.

Според Вас колко може да се разрасне тази възможност?

Ще се разрасне много. Трудно е да се каже за колко време ще стане това.

Като съпоставка мога да Ви кажа, че най-бързо разрастващият се сегмент преди пандемията бяха по-дългите от един месец престои.

Според мен пандемията ускори една неизбежна тенденция. Вече бяхме свидетели как все повече хора ползват жилища за по един месец. Обаче пандемията ускори значително всичко това. Сега 20% от нашия бизнес се състои от резервации, които са за повече от един месец, а почти 50% от бизнеса ни представлява резервации за повече от една седмица.

Мисля, че изводът от това е следният:

Колкото повече си далеч от вкъщи, толкова повече ти се иска да си вкъщи. Хората все повече ще желаят тази гъвкавост.

Относно Вашия въпрос, мисля, че споменатите по-горе 20% ще се увеличат много.

Не знам колко време ще отнеме това, но е ясно в каква посока върви светът.