State Street търси компании, които може да прехвърлят разходите на клиенти

Лори Хайнел, глобален инвестиционен директор, State Street Global Advisors

11:00 | 3 ноември 2021
Обновен: 11:17 | 3 ноември 2021
Преводач: Силвия Грозева

Цяла група инвеститори в стойност изчакват повече възможности, които може да се появят с нормализацията на политиките. Може ли да стане това и къде виждате възможностите на пазара сега?

Първо, смятаме, че Фед ще започне изпълни плановете си за намаляване на изкупуванията и това ще доведе до някакво увеличение на лихвите догодина, вероятно дори до две.

Очевидно ще зависи от много неща. Те следят внимателно може би променящата се инфлационна траектория. Решихме, че това е добра възможност за инвеститорите в стойност за известно време, но инвеститорите продължават да следят каква е предвидимостта на печалбите.

В момента се опитваме да диверсифицираме залозите си, защото смятаме, че има различни възможности, които при сравнителна оценка правят картината доста привлекателна. 

Относно инфлацията и проблемите със снабдителните вериги какво следите при компаниите? Търсите тези, които поне в средносрочен и евентуално по-дългосрочно биха могли да прехвърлят разходите си към клиентите ли?

Много неща следим. Едно от нещата на пазара, които са подценявани в последните няколко години е качеството.

Тези компании с добри бизнес модели, с добри и стабилни брандове, с добро приемане от потребителите са фирмите, които често могат да прехвърлят допълнителните разходи на клиентите си.

Търсим и промени в потребителските тенденции.

Смятаме, че ще има повече възможности в имотите, където инвеститорите бяха по-срамежливи заради събитията на тези пазари.

Забелязваме и продължаващ ръст при технологиите и здравеопазването.