Самърс: Мнението, че пазарът на труда е много разхлабен е нелепо

Лари Съмърс, бивш министър на финансите на САЩ

06:45 | 27 октомври 2021
Преводач: Мария Попова

Споменахте инфлацията при заплатите. Фед са заявявали в миналото, че не са разтревожени, защото на пазара е налице така наречената „хлабавина“, тоест има много безработни, които са имали работа преди пандемията. И все пак, Фед – Сан Франциско излязоха с публикация, която и вие споменавате в Twitter  и те казват, че не това са данните, които да се анализират, а това колко работни места са разкрити спрямо безработицата.

Смятам, че мнението, че пазарът на труда е много разхлабен е нелепо в такъв момент. Гледа се броя на обявените свободни работни места, който е рекордно висок, по-висок отколкото някога сме виждали. Броят на хората, напускащи работа, за да потърсят друга също е рекордно висок. Защо всичко това е придружено от висока безработица?

Първо, безработицата не е толкова висока. Исторически, безработица под 5% е по-ниска от нормалната. Налице са много фактори, които водят до отдръпване на хората с цел да променят живота си. Домакинствата разполагат с безпрецедентни суми пари в брой, което пък ги прави по-претенциозни към работните места.

 Продължават и притесненията за някои хора, за една неголяма група от населението, но дори и тя да представлява само 2% пак е голяма, когато стане дума за безработица. Има данни за ранно пенсиониране в значителен мащаб.

Има данни за все повече хора, които за съжаление са в депресия и изпитват тревожност. Така че, имаме всички причини да смятаме, че така нареченият естествен процент на безработица или естественото равнище на безработица, което не ускорява инфлацията би трябвало да е по-високо за известно време.

Доказателствата от минали бизнес цикли подсказват, че ако трябва да се избере едното или другото, то по-скоро това трябва да са незаетите работни места, така както и процентът безработица.

Така че, идеята, че налице е значително разхлабване на пазара на труда не е тази, на която да заложим. Също така смятам, че реалният лихвен процент е важен елемент в определянето на паричната политика, а с ускоряването на инфлацията, това означава, че реалните лихви се понижават. Имаме много разхлабени финансови условия.