Има признаци на подобрение при чиповете, но нещата не са напълно в ред

Ранди Ейбрамс, директор изследвания на сигурността за Тайван, Credit Suisse

07:00 | 19 октомври 2021
Преводач: Вера Рашева

Ранди, при TSMC наблюдаваме значителни приходи, а също и засилено търсене. Вие считате, че ограниченията във веригата за доставки са временни. Какво обаче разбирате под „временни“?

За да дефинирам „временни“, бих казал, че към момента вероятно сме в най-трудния период на ограничения. Би трябвало те да се отстранят през следващите няколко тримесечия.

От една страна сме в пиковия сезон на потребителското търсене на технологии. След едно или две тримесечия ще има спад.

От друга страна, равнищата на ваксинация в Югоизточна Азия са благоприятни за някои производства.

Ето защо наистина има признаци на подобрение, но нещата не са напълно в ред. Все още се сблъскваме с проблеми във връзка с доставката на електроенергия в Китай и все още имаме проблем с ограничения капацитет.

Трудно е да се набавят всички компоненти, за да се произведат чиповете. Затова все още са налице ограничения.

Обаче очаквам, че в условията на тази „временност“ ще се сблъскаме с най-лошото и през следващото едно или две тримесечия ще има подобрение.

Малко оптимистично звучи „едно или две тримесечия“, понеже това е сектор, в който години наред няма достатъчно инвестиции, и възстановяването на работата на нов завод за чипове отнема много дълго време. Колко дълго ще трае този недостиг?

Считам, че има основание за оптимизъм. Първо, по отношение на резултатите на TSMC.

Ако разгледате автомобилния сектор през третото тримесечие, ще забележите последователно нарастване с 5%.

Причината за това е увеличеното производство с около 50% тази година през първата половина на годината. Това предполага наваксване.

Масово при компаниите не е налице наваксване.

Един от проблемите е свързан с окончателното сглобяване и тестването.

През последните няколко месеца при доста голям брой съоръжения за опаковане е налице понижена активност.

Възстановяването на производството отнема известно време.

Обаче мисля, че е от полза приоритизирането на определени компоненти, като например тези за автомобилния сектор.

И вие сте прави, преминаваме през пик на недостига.

Обаче очакванията ни са, че нещата ще се уталожат с излизането от пиковия сезон и отстраняването на трудностите при пакетирането и тестването.

Ето защо говоря за „едно или две тримесечия по-късно“.

Ще наблюдаваме възстановяване на някои производствени линии. Искам да изтъкна, че в някои сектори проблемът с ограниченията е разрешен.

През септември екипите ни възстановиха сървъри, компютри. Налице е известно наваксване по отношение на реализацията.