Да направиш стомана без изкопаеми горива

Ларс Полсон, Bloomberg

20:07 | 18 октомври 2021
Преводач: Мария Попова

Производството на стомана е една от най-замърсяващите индустрии в света с принос от около 7% в глобалните въглеродни емисии. Днес три индустриални компании от Швеция обединяват силите си в името на промяната.

Намирам се в Люлео, Северна Швеция, близо до Полярния кръг. Тук, трима индустриални гиганти влизат в партньорство, за да създадат първата верига за създаване на стойност в производство на зелена стомана без изкопаеми горива. На това място е входът към водородната пещера, която е жизнено важна за това начинание.

Това е водородния склад в Люлео.

Ключов елемент от начинанието е разработката на система за съхранение на водорода, която да осигури стабилно подаване на гориво за производствения процес.

"Водородът се използва в производството вместо въглищата, когато превръщаме желязната руда в желязо. Като използваме водород от електроенергия, добита без изкопаеми горива вместо въглища, ние отстраняваме източника на емисии от процеса", казва Микаел Нордландер, „Развойна дейност“, Vattenfall.

"Само преди няколко седмици успяхме да произведем  първата в света стомана без изкопаеми горива. Това е  следващата стъпка в изграждането на напълно освободена от изкопаеми горива верига на стойност съвместно с партньорите ни LKAB и Vattenfall", казва Виктория Карсберг, директор комуникации в SSAB.

Вътре, в скалната пещера ще бъде изградена газова цистерна за около 100 кубични метра за съхранение на водород. Ако изпитванията са успешни, ще могат да я направят хиляда пъти по-голяма за индустриални мащаби.

"Това е продукт, който получавате, когато редуцирате желязната руда с водород, вместо да използвате кокс, при който се отделя въглероден диоксид", казва Виктория Карсберг. "Като страничен продукт получавате вода и поресто желязо. Това е суров материал, който после отива в SSAB и там се разтопява в електродъгови пещи. Така се получава стомана,  която се валцова преди да се  стигне до крайния продукт".

SSAB вече е сключила договори с Mercedes-Benz и Volvo Group, които наскоро пуснаха на пазара първото в света превозно средство без изкопаеми горива.

"Превозното средство зад мен e самосвал, който се използва в кариери или мини. Той е изцяло електрически, изцяло автономен и е изграден от стомана, добита без изкопаеми горива", казва Ларс Стенквист, технически директор на Volvo Group. "Смятам, че е прекрасно и това, което научаваме във връзка с тази стомана е, че от гледна точка на производителя няма разлика между традиционната стомана на базата на изкопаеми горива и тази без изкопаеми горива. Ако ги разгледате под микроскоп, стоманата е идентична".

Преобразяването на енергийно интензивни индустрии като производството на стомана ще бъде ключово в борбата с глобалното затопляне, особено при очакваното непрекъснато нарастване на търсенето на енергия.