Новите предизвикателства на AmCham в Китай, част 2

Кер Гибс, президент на AmCham Шанхай

11:30 | 29 септември 2021
Обновен: 11:45 | 29 септември 2021
Преводач: Вера Рашева

Ако трябва да сравните удара, който поехте във връзка с търговското напрежение между САЩ и Китай, с вътрешната регулаторна среда —  кое от двете е по-лошото?

Става въпрос за различни неща. Последното е текущ процес.

Поне има някакво разбиране. Мисля, че двата приоритета, върху които централното правителство акцентира — „общият просперитет“, при който е необходимо да се направи опит да се намали разделението между богатите и бедните, a също и приоритета, свързан с техническия аспект, който се изразява в контролиране на някои големи технологични компании по отношение на ограничаване на монополистичния им начин на действие, както и определяне границите на начините, по които те достигат до децата с компютърни игри и други подобни неща.

Поне имаме някаква яснота за посоката, която правителството следва. А относно тези две теми, имам предвид всичко, свързано с „общия просперитет“, хората се чувстват дискомфортно, понеже всъщност се използва марксистко-ленинска лексика. 

Обаче принципно въпросът, свързан с намаляване на разделението между богатите и бедните, е въпрос, който се опитват да разрешат всички големи икономики.

На този въпрос действително се отделя специално внимание, особено когато държавите са в ситуация на Covid. Следователно той не е уникален за Китай. Китай може да е го е реализирал по малко по-решителен начин, без предварително информиране на компаниите. 

Ето защо несъмнено имаше шок. Обаче по отношение на посоката, която се следва — ние сме наясно с общата посока.