Колко гласа са нужни на Конгреса за законите, част 3

Лорен Дъган, Bloomberg Government

14:00 | 24 септември 2021
Преводач: Силвия Грозева

Понеже правилото на гилотината е продукт на правилата на Сената, той може да ги промени по всяко време. Промяната през нормална процедура изисква две трети мнозинство. 67 сенатори.

Изисква надпартийност и консенсус.

Обаче в по-ново време забелязваме едно явление, познато като „ядрената възможност“ за промяна на правилата на Сената или поне процедурите, с просто мнозинство. Това позволява на мнозинството да промени правилата, без широка подкрепа и то за постоянно.

С промените, направени през „ядрената възможност“ се изисква просто мнозинство за прекратяване на дебата за член на правителството и други постове, включително за членове на Върховния съд.

Има и още едно изключение в прага от 60 гласа. Известно като „помирение“

Едно от най-големите изключения от 60-те гласа е помирението за бюджета. Процедурата позволява на Конгресът да приеме с просто мнозинство промени в разходната и приходната част на бюджета, които имат доста голямо влияние върху федералното правителство.

Ако някой успее да прокара предложението си там, може да успее и без тези задължителни 60 гласа в Сената.

Накрая, както и в Камарата, Сенатът приема някои неща с две трети мнозинство.

Промяна в Конституцията. Изключване на конгресмен. Отхвърляне на президентско вето.

Освен  това така се приемат договори на администрацията, а за да бъде осъден и отстранен президентът, се изисква две трети мнозинство.