Бъфет среща трудности

Катрин Чиглински, Bloomberg

17:35 | 9 август 2021
Преводач: Мария Попова

Той наистина среща затруднения през последните две години. Не успя да осъществи някакво голямо придобиване, което трябваше да намери през второто тримесечие. И макар да продължи с обратното изкупуване на акции, което е добър знак и начин да оползотвори капитали, то възлиза на едва 6 милиарда долара, а това е най-ниската сума за последната година. Инвеститорите започват да се питат дали Бъфет ще намери нов заряд за растежа на Berkshire. И обратното изкупуване, и придобиванията явно срещат трудности за момента.

Всъщност, Berkshire показва значителна устойчивост през това тримесечие и това отчасти се дължи на второто тримесечие на миналата година, което беше доста бурно. Но на фона на всичко това, някои бизнеси като железопътния транспорт постигнаха рекордна печалба през тримесечието. Това е благодарение на засиления железопътен трафик, но и на усилията за повишаване на продуктивността за последната година, когато имаше спад в обемите. Като цяло, бизнесите явно се представят много добре.