Пазарът още приема като риск нерешителността на Фед

Оливия Енджъл, старши управляващ директор, State Street Global Advisories

20:29 | 19 юли 2021
Преводач: Силвия Грозева

Пазарът ще продължи да се затруднява и да приема за риск факта, че Фед не могат да решат какво правят в следващите месеци.

Основното мнение е, че инфлацията ще се успокои от пика, който имахме и това се очаква да стане в оставащата част от годината. Но и в следващите няколко години ще остане по-висока, отколкото през последните 10 преди пандемията.

Много внимаваме къде са ни експозициите към инфлация. От средата на май, когато дискусиите за инфлацията стигнаха своя пик, ако разгледаме възвращаемостта от периода, виждаме, че тя не реагира точно на инфлацията като основен фактор за ръста й.

Вълната на стойността спрямо ръста остава все още доста силен фактор, който води възвръщаемостта. Освен това смятаме, че волатилността и рискът ще я водят основно, както и днес.

Смятаме, че става дума за балансиране между това, което е с позитивна експозиция към лихвите и негативна експозиция към лихвите. Може да имате някакви финансови компании в портфейла си. Определено така е при нас.

И после от друга страна, дефанзивно, може би с по-малка експозиция към ръста на лихвите са някои телекоми и подобни акции и здравният сектор. Тези две неща дават доста добър баланс.

Търсим баланс при тази разхлабена монетарна политика, която държи пазарите горещи и нервността какво става, когато стимулите трябва да спрат.