ЕЦБ внимателно ще следи необслужваните кредити

Мария Тадео, Bloomberg

15:00 | 14 юли 2021
Обновен: 15:47 | 14 юли 2021
Преводач: Мария Попова

Това научихме от заместник управителя на испанската центална банка Маргарита Делгадо, която в миналото е била директор на банка. Тя заяви, че банките все още работят в режим на криза и става дума за отпускане на заеми, а не за плащане на акционерите. Тя каза, че Европейската централна банка ще продължи наблюдението и ще бъде много предпазлива по отношение на изплащането на прекомерните дивиденти. Трябва да обърнем внимание на това – тя не казва категорично да не се плаща, но че ако плащанията са прекомерни това може да е проблем за системата. Тя добави, че ЕЦБ разполага с инструменти за ограничения.

Знаем, че от година насам директорите на европейските банки се оплакват, че секторът е станал почти невъзможен за инвестиции – не само че лихвите са отрицателни, но и не могат да се изплащат дивиденти на акционерите си и далеч не са атрактивни за инвестиции. Това изключително ги затруднява в привличането на инвестиции, въпреки че е известно, че налице са над 20 милиарда евро заделени за евентуално изплащане на дивиденти. Но остава отворен въпроса дали въобще ще бъде платено на акционерите.

Досега се обръщаше внимание на ключови показатели. Правителствата в Европа полагат огромни усилия в подкрепа на схемите за заетост, в помощ на бизнесите по време на пандемията. Всичко това ще бъде преустановено с отварянето и отмяната на ограниченията. Това е моментът, в който Европейската централна банка ще оцени реалния мащаб на понесените щети, защото когато се премахнат забраните и се преустанови помощта, тогава се вижда какви са загубите и каква е посоката. Затова ЕЦБ каза, че внимателно ще следи необслужваните кредити.