Надпреварата на Китай и САЩ - част 1

Ерик Жу, Bloomberg Economics

19:42 | 6 юли 2021
Обновен: 19:43 | 6 юли 2021
Преводач: Кирил Петков

 

Има много опити да се прогнозира кога Китай ще надмине САЩ. Може да се случи много скоро. Възможно е да не се случи.

Пресметнахме възможен дългосрочен брутен продукт за Китай и САЩ. Въз основа на това прогнозираме колко скоро Китай би могъл да настигне САЩ.

Няколко ключови елемента ще определят възможния ръст на Китай. Например коефициентът на раждаемост и до каква възраст хората могат да работят преди да се пенсионират. Това ще определи ръста на заетостта. Реформите на Китай и възможността страната да бъде изолирана от външния свят ще определят продуктивността ѝ.

Основахме се на тези ключови параметри, когато разгледахме някои позитивни и негативни сценарии за ръста на Китай.

Ако всичко мине според очакванията, Китай може да задмине САЩ като най-голямата икономика в света в началото на следващото десетилетие.

Но това не е гарантирано. Както казах, някои ключови елементи ще повлияят на резултата. При негативен сценарии, е възможно никога да не се случи.

Разгледахме дори и най-негативните за Китай сценарии, където Китай преминава през финансова криза и официалният брутен вътрешен продукт е преувеличен. И в двата случаи настигането на САЩ става още по-невъзможно.