Самърс: Имаме стагнация на стероиди

Лари Самърс, бивш министър на финансите на САЩ

10:03 | 6 юли 2021
Обновен: 10:07 | 6 юли 2021
Преводач: Мария Попова

Това ни подсказва, че налице е голяма несигурност, в която хората ще живеят продължително време, че налице е голямо желание за спестяване и ограничено желание за инвестиционни ресурси.

Смятам, че е силно притеснително, ако се окаже, че е така. Но да не забравяме, че един от двигателите на всичко това е нещо силно позитивно в основата си и то е, че капиталовите стоки стават все по-евтини.

Моят телефон за 600 долара може да извършва повече операции отколкото суперкомпютър за 25 милиона долара през 90-те години.

Това е прогрес, това е нещо добро, но като последица то води до несъразмерни спестявания и проблемът трябва да се контролира.

Тази прогноза допуска, че спестяванията са наистина огромни, защото има място за целия дефицит без целия дълг, без да се налага да повишаваме лихвите.

Ако това е така, то значи постъпваме правилно и всичко ще се реши.

Така е от гледна точка на секуларната стагнация, но тази секуларна стагнация е на стероиди, предвид колко ниски ще са лихвите според прогнозата и колко големи ще са дефицитите.