Кейн: Твърде рано е да се отказваме от стойността

Лора Кейн, директор Тематични инвестиции, UBS Wealth Mgmt Америка

10:30 | 4 юли 2021
Преводач: Силвия Грозева

Да, все още харесваме стойността и цикличните акции. При стойността има два основни фактора за позицията ни.

Първият са лихвите. Очакваме доходността да продължи да расте. При 10-годишните ще стигне 2% до края на годината. Това добавя стойност от две страни.

От една страна финансовите акции имат най-голяма тежест в индекса на стойността. Те се справят добре в ситуация на повишение на доходността, когато кривата й расте.

Освен това забелязваме, че повишението на лихвите помага в сравнителната оценка между стойност и ръст. Акциите на ръста са по-негативно засегнати при ръст на лихвите.

Другата част от позицията ни са очакванията за икономически ръст. В миналото акциите на стойността изпреварват тези на растежа при повишение на БВП над 4,5%. Това е средата за тази година и следващата.

Затова смятаме, че е твърде рано да се отказваме от стойността и освен това цикличните, икономически чувствителните акции на пазара като индустриалните компании, финансовите и потребителските стоки – всички те би трябвало да продължат да се справят добре с отварянето на икономиката.