Набиулина обмисля до 1% повишение на лихвата

Елвира Набиюлина, гуверньор на централната банка на Русия

13:54 | 28 юни 2021
Обновен: 13:54 | 28 юни 2021
Преводач: Силвия Грозева

Смятаме, че стъпката зависи от данните. Ще проучим много внимателно новите данни и ще опресним прогнозата си на заседанието през юли. Ще решим за размера на стъпката.

Вероятно ще мислим от 25 базисни пункта до 1% увеличение.

Сега забелязваме как инфлацията остава висока.

Последното проучване на инфлационните очаквания ни показа, че те са доста високи. В същото време виждаме, че икономиката се възстанови доста бързо.

Забелязваме, че има разлика между силния ръст на възстановяване на търсенето, което изпреварва предлагането. Тази пропаст създава допълнителен инфлационен натиск.

В съчетание с повишените очаквания за ръст на инфлацията това може да ни даде възможност да неутрализираме монетарните си политики по-бързо от очакваното досега.

Кога?

Знаете ли, трудно е да преценим сега докъде ще се стигне. Зависи от инфлационната динамика в подновената ни прогноза.

Но смятаме, че би трябвало да я неутрализираме. Сега политиката ни остава подкрепяща.

Ако сравним лихвата със сегашната инфлация и инфлационните очаквания.

Трябва да неутрализираме, но мащабът на стъпката и траекторията ще зависи от много фактори, защото има много несигурност в момента.

Бихме искали да подходим балансирано.

Да сме достатъчно бързи, за да предотвратим натрупването на инфлационни рискове, но и да се движим доста предвидимо за пазарите.

Защото рязкото увеличение на ключови лихви може да създаде известни трудности за финансовите пазари, за да се адаптират към новите нива на лихви.

Затова ще калибрираме стъпката при съобразяване с тези два аспекта на ситуацията.