Пауъл: Точковата графика на Фед не е непоклатима прогноза

Джером Пауъл, председател на Фед

12:44 | 17 юни 2021
Преводач: Мария Попова

По отношение на двете повишения. Нека първо кажа няколко неща, които казвам не за първи път относно точковата графика. Това са индивидуални прогнози, а не прогноза на комисията. Те не са и план. Всъщност  ние не проведохме дискусия дали повишението би било подходящо през конкретна година, защото подобна дискусия би била крайно преждевременна и лишена от смисъл. Ако разгледате стенограмите от преди 5 години, ще видите, че хората споменават траекторията на лихвите в прогнозите си, но често и не го правят. Последно, искам да кажа, че точковата графика не е най-непоклатимата прогноза за бъдещи повишения на лихвите. И това е така просто защото тя е крайно несигурна. Няма непоклатима прогноза за бъдещето. Така че, точковата графика трябва да се приема със значителни резерви.

И така, нека поговорим за заседанието. В изявленията на Комисията, както знаете очертаваме условията, които очакваме да видим преди да направим промяна в целевия обхват. Те се базират на резултати, а не на време. Както съм казвал: условията на трудовия пазар да съответстват на максималната заетост, инфлация на 2% и на път да надвиши 2% и прогнозите на участниците на пазара за най-вероятния път на икономиката. Основното послание на заседанието, което аз бих взел предвид е, че мнозина участници са по-уверени, че икономическите условия в насоките за бъдещето на Комисията ще бъдат постигнати по-скоро от очакваното доскоро. Подобно развитие би било добре дошло, защото ако тези резултати станат реалност, това ще означава, че икономиката напредва по-бързо и приближава нашите цели.

Другото, което искам да кажа е, че увеличаването на лихвите не е във фокуса на Комисията, понастоящем вниманието на Комисията е фокусирано над сегашното състояние на икономиката. Но по отношение на нашия инструментариум, вниманието ни е съсредоточено над покупките на активи, за това мислим. Повишаването на лихвите е в бъдещето. Условията за повишение отсъстват, например ние сме далеч от максималната заетост, така че това е бъдеща тема. Краткосрочните теми са тези, които включваме в дискусията си и като начало посоката в покупките на активи. Както казах, днес обсъдихме това и очаквам, че на бъдещите ни заседания ще продължим да обмисляме напредъка си то тях.