Реглинг: Европейските облигации ще имат голям успех

Клаус Реглинг, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност

14:00 | 15 юни 2021
Обновен: 12:17 | 16 юни 2021
Преводач: Мария Попова

Сигурен съм, че ще е много успешен продукт.

Европейската комисия слага началото на тази програма, която би могла да възлезе на 800 милиарда през следващите 5 години. Вече са набрани почти 100 милиарда от пазарите за финансиране на програмата от миналата и тази година. Всичко беше много успешно. Така че, аз съм уверен, че първата емисия от над 10 милиарда днес също ще бъде успешна.

Апетитът от страна на международни инвеститори от цял свят е налице.

В началото на седмицата проведохме видео конференция на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и с мое участие като представител на Европейския механизъм за стабилност. Установихме, че международните инвеститори са много доволни от емитирането на европейски облигации.

Първо, както всички инвеститори, международните инвеститори искат да диверсифицират активите си. Те не искат да залагат само на щатския долар или някоя друга валута и искат да имат значителна част от активите си в евро, защото в момента, доверието в еврото е много високо. Когато правя  сравнение със ситуацята преди 10 години, разликата е огромна.

Хората са доволни от начина, по който Европа реагира на кризата, как се развива еврозоната – прогнозите са добри, реакцията срещу пандемията беше ефикасна и подходяща. Така че, доверието в Европа е налице и аз наистина бих нарекъл облигациите емитирани от Европейската комисия безопасен актив, също както и облигациите емитирани от Европейския механизъм за стабилност и Европейската инвестиционна банка.

Инвеститорите могат да получат доходност по-висока с 30 базисни пункта от тази на  германските облигации. Всичко това ги прави много привлекателни.