Rhodium Group: Китай води по замърсяване в света

15:30 | 10 юни 2021
Преводач: Силвия Грозева

По данни на Rhodium Group Китай отделя повече парникови емисии от всички развити страни заедно.

През 2019г. Китай е отделил 27% от глобалните парникови газове в света.

Данните отразяват целта на президента Си Дзинпин да овладее ръста на емисиите преди 2030г и да намалеят до нула до 2060г.

Емисиите на глава от населението в Китай остават под тези в САЩ.