Канада насочи бюджета си към изход от пандемията

Кристия Фрийланд, финансов министър на Канада

10:50 | 30 април 2021
Преводач: Кирил Петков

С бюджета казахме, че е време да приключим борбата срещу Covid-19.

Това ще струва пари.

Важно е да инвестираме отсега в бързо и устойчиво възстановление от рецесията поради Covid-19, и в дългосрочен растеж.

Това е целта на този бюджет.

Но понеже сме канадци се гордеем с фискалната си предпазливост.

Това е заложено в институционната ДНК на страната.

В този бюджет показваме стабилен спад на съотношението държавен дълг към брутен вътрешен продукт за 2021-2022 до 2025-2026 г. до 49.2% през 2025-2026г.

Също така показваме стабилно намаляващ дефицит до малко над 1% през 2025-2026 г.

Уверени сме в разумността и стабилността на основите, които сме положили.

Радвах се да видя потвърждение от S&P Global Ratings по-рано тази седмица на рейтинга ААА на Канада.

Независимо от допълнителните разходи за преодоляване на Covid-19 Канада все още има най-малкото съотношение на дълг към брутен вътрешен продукт в G7.

Също така бих добавила, че разходите ни бяха икономически ефективни.

От първоначалния удар на Covid-19 подходът ни имаше предвид, че рецесията в следствие на пандемията се различава доста от други рецесии в миналото.

Това бе удар по икономиката отвън.

Причината не бе вътрешна.

Не дойде от канадската икономика и като следствие нямаше нищо, което да поправим.

Това бе бедствие, подобно на пожар или наводнение.

Решихме, че че работата на федералното правителство е да защитава бизнесите и работниците в това бедствие.

Фокусирахме се върху избягване на дългосрочни икономически последици, доколкото бе възможно.

Тази администрация е състрадателна и не желае да вижда ненужно страдание, но поехме този път и поради чисто икономическа причина.

Чрез избягване на тежки последици успяхме да положим основите за мощно и експедитивно възстановяване.

Резултатите вече се виждат.

През четвъртото тримесечие Covid-19 е все още с нас и икономиката ни нарасна с близо 10%.

Смятам този ръст за свидетелство на непоклатимостта и предприемаческия дух на канадските бизнеси, но и за потвърждение, че помощта от правителството подпомогна да се избегнат тежки последици за икономиката.