Световната банка призова да се освободят излишните ваксини

Дейвид Малпас, президент на Световната банка

13:00 | 9 април 2021
Преводач: Петя Кушева

Да, притеснява ме, че трябва да има много по-голям растеж за развиващия се свят и особено за най-бедните страни.

А ваксините, да, те ще бъдат важна част от него.

Световната банка създава програми за ваксинация в много страни. Трябва да започнем с доставяне на ваксините в по-бедните страни, защото ще им отнеме време, докато проведат процеса на ваксинация. Те разполагат само с определен брой ваксиниращи.

Миналата година свършихме нещо полезно – извършена бе оценка на готовността на всички страни.

Сега предоставяме финансиране, което ще достигне до 50 държави до средата на годината, като 4 милиарда долара са за закупуване на ваксините, което е голяма сума.

Но проблемът е, че тези доставки все още не са предоставени на разположение на развиващия се свят от напредналите икономики.

Можем да говорим с производителите време им е необходимо, за да увеличат предлагането.

Но всъщност един от по-големите въпроси е как развитите икономики да освободят излишъка си, когато го получават.

Говорих с един министър на финансите вчера, който обясняваше, че държавата очаква доставки, които ще пристигнат, но няма да е достатъчно скоро. Те имат договори, които ще се изпълнят през октомври, но тези доставки не са им необходими, защото се надяват да са направили ваксинациите си по-рано.

Едно от важните неща, които трябва да се уточнят в световен мащаб е да има по-добро споделяне на информация кой има договори и дали тези договори ще бъдат освободени за по-бедните страни.

Призоваваме за това всички напреднали икономики и производители.