IBM иска една пета от пазара на квантови компютри за $500 млрд до 5г

Арвинг Кришна, председател и директор на IBM

23:32 | 1 април 2021
Преводач: Силвия Грозева

Е, да, инвеститорите имат само една мярка – цената на акцията. Това е част от задачите ми. Но да видим стратегията – какво правиш и как?

Аз бях ясен – ние искаме да работим по хибриден облак и изкуствен интелект. Квантовият компютър е бъдещето.

Първото, което направихме бе в бизнеса с инфраструктура. Това е част от целта. Ние сме компания за хибриден облак и изкуствен интелект.

Дейностите, които отговарят на този профил остават и тези, които не отговарят се отделят, за да носят стойност на инвеститорите.

Какво следва?

Как да станем още по-насочена към хибридния облак и изкуствения интелект компания, отколкото сме сега?        

С органични инвестиции и неорганични инвестиции.

За последните 11 месеца и 25 дни завърших 10 придобивания, всички в областта на хибридния облак и изкуствения интелект.

Това е първата стъпка.

Отделихме пари за инвестиции. Инвестиции в собствени органични иновации и заедно с партньори.

Обявих фонд за 1 млрд долара с партньори, за да им дадем достъп до нашите платформи.

Като събереш тези неща си казваш – увеличение на инвестициите, фокус върху компанията, отделяне на неосновните дейности, придобивате компании, разширяване на екосистемата с партньори. Това би трябвало да донесе ръст на приходите и ние се ангажирахме с едноцифрен ръст в средносрочен план.

Така ще направим компанията ценна. Целта ми е да създам хибридна облачна платформа, която да е още по-широка от централния компютър. Това прави две платформи, с които ще имаме голям успех.

Очаквам индустрията да се промени от 3 до 5г. Не е толкова много  време.

Като си помислите колко сложна е тази квантова технология, винаги трябва да следим икономическите възможности.

Не само за нас като продавачи, но и за хората, които ги използват, това са около 450-500 млрд долара до десетилетие.

Някой ще се обърне и ще каже – ама каква част от това ще можем да вземем ние, производителите? При другите технологии 20% звучат нормално.

Така че лидерите в квантовите компютри се очаква да получат около 100 млрд долара в следващото десетилетие.

Питате ме кога?

Мисля, че нещата са доста реалистични. Днес имаме компютри, измервани с кубити – квантови битове. 30 до 60 за тази година.

Обявихме наскоро партньорство с клиника в Кливланд, която иска да използва квантов компютър за разработка на нови лекарства, да изследва взаимодействие на молекулите върху патогени и т.н.

Това е пример за реален напредък.

Но съм съгласен, че няма непременно търговско предимство или някаква друга форма на високоефективна компютърна дейност днес.

Това ще се случи в следващите 3 до 5г.

Ние направихме план за квантови компютри с хиляда кубита през 2023.

Мисля, че това е висока цел. Трудна. Не съм казал, че сме решили всички проблеми. Но имам огромно доверие и много се гордея с нашите учени и инженери.

Впрочем инженерите са също толкова важни, както и физиците за пускането в действие на тези грамадни системи точно в този момент.

Това е пътят към милиардите долари, за които говорих.