Ел-Ериан: Расте разногласието между централните банки

Мохамед Ел-Ериан, Bloomberg Opinion

13:50 | 22 март 2021
Обновен: 13:56 | 22 март 2021
Автор: Мария Попова

Сега вече знаем защо председателят Пауъл искаше да раздели решението за допълнителния коефициент на задлъжнялост от решението за паричната политика, защото на тях би могло да се гледа като противоречащи си. Не мисля, че са такива. Но аз слушах внимателно казаното до сега. По-големият проблем тук е, че икономическата парадигма се променя, а Фед не желае значителни промени в парадигмата на политиката си. Макар това да е много малка промяна, големите проблеми остават. А причината за това е, че те не искат да променят парадигмата на ликвидността.

Когато разглеждаме края на тримесечието или по-далечното бъдеще, въпросът е как да се съвмести промените в икономическата парадигма с политиката и ликвидността. В момента, пазарът се опитва да разбере точно това.

Вие обсъждахте точно това с Том, а именно наличието на този дълг е добра новина за икономиката и лоша новина за пазарите. Точно обратното на ситуацията миналата година. Общото за всичко това е, че лошата новина за икономиката озачаваше щедри и предвидими ликвидни инжекции от централните банки по цял свят.

Сега наблюдаваме нарастващо разногласие между централните банки. И това подкопава една много успокояваща парадигма на ликвидността. Ето защо, мнозина са забелязали, че добрата новина за икономиката е станала лоша новина за пазарите, а механизмът на предаване е парадигмата на ликвидността. Налице е по-слаба увереност в непоклатимостта на парадигмата на ликвидността, която беше невероятно благоприятна за активите.

Дори и при 6,5% растеж, централните банки все още не са включили изцяло изненадите, които могат да изскочат в икономиката, стига да не объркаме нещо в борбата с COVID.

За тази година предвиждам растеж от и над 7%. Остава отворен въпросът дали инфлацията ще е преходна. Но разбирам защо те се колебаят дали да променят насоките си за бъдещето. Мисля, че в един момент те ще се окажат притиснати в още по-тесен ъгъл и това, на което се надяваме е да получим втори, подкрепящ възстановяването фискален пакет, който ще позволи отделянето от прекомерната зависимост от неконвенционални парични политики, което чакаме от доста дълго време.