Най-важният маршрут на света е Лондон-Ню Йорк

Ангъс Кели, директор на AerCap

21:30 | 12 март 2021
Автор: Силвия Грозева

Двата ни флота – на AerCap и GECAS се допълват.

Широкофюзелажните самолети носят огромни печалби, когато светът е свободен за пътуване.

Но възстановяването ще бъде водено от ниско нискоразходните превозвачи, които летят главно с тяснофюзелажни самолети. Ще се води първоначално от късите полети и големите пазари като САЩ, Китай и Европа. Вярвам, че това ще стане още това лято.

Кога ще започнат да се възстановяват дългите полети? Най-важния маршрут на света е Лондон-Ню Йорк.

На местно ниво тези две страни, САЩ и Великобритания са най-напреднали в разпространението на ваксините.

Надявам се, че това бъде първия маршрут, който ще отвори след пандемията. Това ще бъде повратния момент, защото и други ще ги последват.

Да, прав сте, пазарът на широкофюзелажни самолети ще изостава след пазара на тяснофюзелажни. И тук GECAS ще ни допълва.

Освен това те видяха възможността на онлайн доставките. Говоря пак за GECAS. Те са пионери в каргото. Бяха стартовият оператор на карго версията на 737 и сега на товарния 777.

Това е структурна тенденция в поребителското поведение.