Световната банка помага на задлъжнелите страни

Дейвид Малпас, президент на Световната банка

19:56 | 10 март 2021
Автор: Мария Попова

Отделни страни отпускат заеми на други държави. Съединените щати, Германия, Япония, Китай отпускат заеми на държави в Африка, които се наричат официални двустранни кредити. Те се превърнаха в много голямо бреме за най-бедните държави.

Аз призовах на държавите да бъде дадена възможност да забавят плащанията си по тези заеми, а за страните с най-голям дълг трябва да потърсим начин да намалят тежестта на неизплатената част дължима на по-богатите държави.

Това е процес, който протича в момента и разширява обхвата си, за да включи търговските кредитори – банки, хеджфондове, които притежават облигации, емитирани от тези държави. Бремето на дълговете, особено в ситуация на пандемия е твърде голямо, за да бъдат те изплатени и обременява най-бедните в света.

Често правителствата са съставени от хора, които разполагат с ресурс и средства, но народът на страната поема бремето и ние се опитваме да облекчим това бреме.