Chevron: Светът ще използва повече нефт и газ след 20 години

Майк Уърт, изпълнителен директор на Chevron

09:30 | 11 март 2021
Обновен: 09:30 | 11 март 2021
Автор: Антон Груев

Светът ще използва повече нефт и газ след 20 години и ние възнамеряваме да сме една от най-добрите компании в този сектор. И нашите акционери заслужават да продължим да се представяме толкова добре.

Същевременно търсенето на енергия се увеличава, а очакванията се променят. И искаме да инвестираме в сфери, в които имаме уникални способности, технологии и капацитет, за да решим някои от най-трудните предизвикателства, пред които сме изправени по въпроса за климата и енергетиката.

Обявихме инвестиции и ангажимент в улавянето и съхранението на въглерод. Според нас това е сфера, в която компаниите от нашия сектор разполагат с уникални способности, за да го постигнат. За разлика от други.

Водородът също е важна сфера. Има много начини да го произвеждате и използвате в бъдещето и е нещо, което искаме да развиваме.

Освен това имаме и геотермалната енергия.

В един момент бяхме един от най-големите производители на електричество от геотермална енергия и наскоро инвестирахме в няколко компании, които имат новаторски решения в тази сфера.

Така че това са проекти, които използват силните ни страни и ги превръщат в нови начини, по които да сме част от енергийния микс на бъдещето.   

Много от тези технологии и възможности са много млади и тепърва възникват. Искаме рискът, свързан с тях да намалее, а те да се развият, еволюират и икономическите фактори да продължат да се подобряват. Искам да се върна на нещо, което и вие следите.

Преди 10 години хората разглеждаха Пермския басейн и малки компании се развиваха бързо, инвестираха много и даваха гръмки обещания.

Някои инвеститори и журналисти ни казаха, че сме прекалено големи и бавни, за да инвестираме в това. Ние казахме, че искаме да го разберем, да намалим риска и да създадем техническите и оперативните планове, за да увеличим мащаба, така че  то да бъде значимо, устойчиво и да се представя добре. И го постигнахме.

Ако погледнем 10 години назад спрямо сегашната позиция може да се каже, че бавният и постепенен подход, който ние и други предприеха беше по-добрият.

Някои от новите технологии са доста подобни и когато се захванете с тях е добре постепенно да ги разбирате все по-добре, да инвестирате и да ги подобрите. Трябва да подобрите оперативното си представяне и бизнес модели, а клиентите да ги приемат. И с постигането на тези неща влагате и повече капитали.

Ще бъдем дисциплинирани и методични, но трябва да правим и двете – и по-висока доходност и по-малко емисии.

Ако влагаме пари само в по-ниски въглеродни емисии, това няма да е добре за акционерите ни в дългосрочен план, но и не е устойчиво да влагаме пари само в проекти с голяма доходност без да се грижим и за околната среда.

И в заключение ще кажа, че в днешно време трябва да мислим за много фактори.