Водородните надежди на саудитците

Верити Ратклиф, Bloomberg

16:00 | 8 март 2021
Автор: Силвия Грозева

Това парче земя в СЗ част на Саудитска Арабия ще се превърне в Неом, град, захранван изцяло от възобновяема енергия.

Правителството разчита районът с размерите на Белгия да стане хъб за чиста енергия не само за кралството, но и за света.

Неом ще включва водородна ТЕЦ за 5 млрд долара, захранван от вятърна и слънчева енергия.

Цялото гориво с нулеви въглеродни емисии ще се изпраща до международни купувачи под формата на амоняк.

Когато заработи след 4г ще бъде една от най-големите водородни инсталации в света.

"Това е повече на границата на невъзможната и самоубийствената мисия. За щастие досега сме от правилната страна. Но сме много близо до нея. Също като с пушенето. Не съм виждал или чувал нещо подобно като предизвикателство. Не говоря само на енергетика, но в по-общо. Включително геополитическо и културно измерение", каза Питър Териум, управляващ директор за енергия, вода и храна, Неом.

"Не мога да ви обясня Неом с няколко слайда презентация или видеоклип. Просто трябва да дойдете и да го видите сами. Трябва да го усетите, особено в началния етап. Да видите как се случват нещата. Тук всички ври и кипи".